Bizondere en antiquarische boeken                                                                                     
                                                             

 
     marktlogo

  email   
         Hollywood Portraits


                                                                                                                                                 
 • Literatuur
  • De werken van Vondel in 10 delen. 1936. Maatschappij voor goede en goedkope lectuur.                                € 75.--
   Conditie: uitstekend
  • Augusta de Wit. De wake bij de brug en andere verhalen. 2e druk 1928                                                       € 7.50
   Heel mooi exemplaar met ex-libris
  • Alberto Manguel. Een geschiedenis van het lezen. Met stofomslag en leeslint. 1e druk  1999                            € 7.50
   Boek is in goede staat, maar het omslag ontbreekt helaas.
  • Simon Vinkenoog. Weergaloos, ontdekkingsreizen naar de waarheid. 1968                                                    €  5.--
   Verzameling teksten en beschouwingen, waarbij de oosterse levensinstelling
   een belangrijke plaats inneemt. Boek is in goede staat.
  • Herodus, 1e druk. Ernest Claes. 1942. Nummer 1 van de reeks De Blauwe Snoeckjes met                                €  8.50
   houtsneden van Fernand Baudin. Redelijke staat.
 • Romans
  • De Opstandigen. Jo van Ammers-Küller. 4e druk. Met mapje met 11 foto's van het toneelstuk.                         € 7.50
  • Gõsta Berling van Selma Lagerlõf. 8e druk ± 1930. Gebonden zwart linnen met goudopdruk en                          € 7.50
   goud op snede.
 • Kookboeken
  • Wannée Kookboek13e druk, vijftiger jaren. prachtig geillustreerd. Goede staat, band beetje vuil.                    € 5.--
  • de kleine Ik kan koken door P.J. Sarels van Rijn. 1e druk 1955. Prachtig boekje. Klein beetje                            € 7.50
   beschadigd. 
  • Wereldkookboek, samengesteld door Gravin Morphy. Scheltens &  Giltay 1936.                                             € 10.--
   Gebonden, beetje los in de band en band ook wat verkleurd.
  • Calve-Delft`s Zomerboekje. Recepten van Martine Wittop Koning. Tekeningen van Jo Spier en                        €   3.--
   foto's van H. Berssenbrugge. 1e druk, dertiger jaren. Redelijke staat.
  • Van Soeter Cokene, 52 recepten uit de romeinse en middeleeuwse keuken. Johanna Maria                              €  4.50
   van Winter. Uitgever Grolsch/Spiegel Historiael 1971. Als nieuw.
  • Een keur van practische recepten voor de keuken. Kookboekje van Maggi. Beetje verkleurd.                           €  4.50
  • Libelle kookboek, samengesteld door Karin Brands. Uitgeverij Spaarnestad 1969. Prachtig boek                        € 10.--
  • Italiaans kookboek. Van antipasto tot zabaione. Maja Krans. Uitgeverij Luitingh, 1985                                    €   5.--
  • Culinaire Encyclopedie. C.A.H. Haitsma Mulier-van Beusekom. Elsevier 1970, 3e druk                                      € 10.--
   Een complete vraagbaak op culinair gebied. Boek is in goede staat.
  • Gastronomisch Bommelboek. Een praktisch kookboek met drinkadviezen samengesteld door Joost                    €   10.--
   De Bezige Bij 1980. Conditie: goed
 • Flora en Fauna
  • Het Vogeljaar. Dr. Jac.P. Thijsse. 6e druk 1969. Linnengebonden..Heel mooi exemplaar.                                 € 10.00
  • De Levende Natuur. Het levenswerk van Dr. Jac. P. Thijsse weerspiegeld in een bloemlezing                           €   7.50
   1e druk 1947. Mooi exemplaar met veel foto's.
  • Geïllustreerde flora van Nederland. E. Heimans, H.W.Heinsius en Jac.P.Thijsse. 19e druk 1956                         € 12.50
   Papier is een beetje bruin geworden.
  • Langs eenzame paden door A.B. Wigman. Met een voorwoord van Dr. Jac. P. Thijsser. Ca 1929                       € 7.50
   Illustraties van S. Kuperus. Heel goed exemplaar.
  • Zon op de golven door R. J. de Stoppelaar. Het Friese waterland beschreven door een doopsgezind
   predikant te Warga. 1926. Uitgever A,G, Schoonderbeek, Laren.Conditie: heel goed                                      € 7.50
  • Boeiende stof. Afgepaste lessen in natuurkunde. Deel I  Zonnetijd door J.A. Slempkes                                   € 7.50
   W.J. Thieme & Cie. Zutphen 1909. Conditie: goed. 
  • Zes maanden op speurtocht door Rinke Tolman. Met 65 afbeeldingen naar foto's.                                         € 5.--
   Rotterdam W.L. & J. Brusse 1938.Wat verkleurd en geplakt met plakband
  • Het Bloembollenboek door Tjebbo Franken. Met 16 gekleurde platen naar Lumière-foto's en circa 100               €  8.50
   illustraties in zwart. Goed exemplaar, paar verkleuringen. Ca. 1930
  • Roofdieren in Artis door Dr. A.L.J. Sunier. 1932. Plaatjesalbum. Originele op glanspapier afgedrukte                  € 15.--
   zwart-witte foto's. Compleet, in goede staat.
  • Groeien en bloeien door eigen bemoeien. Douwe Egberts plaatjesalbum ca 1938. Compleet.                            €   7.50
  • Blootsvoets door de Amazone. De evolutie op het spoor. Marc G.M. van Roosmalen 2008                               €   8.50
   1e druk. Als nieuw.
  • Tropenkolder. Marc G.M. van Roosmalen. 2010. Belevenisen in de jungle van een Held van de Planeet.             €   7.50
 • Friesland
  • Van de Mond der Oude Middelzee. K.J. van den Akker. 3e druk 1947. Schetsen uit het oude leven op het
   en uit het boerenbedrijf. Uitgave van de Friesche maatschappij van landbouw. Conditie: goed                        €  11.50
  • Idem, 2e druk. Boek is ook in goede staat.                                                                                            €   8.50
  • Rimen en Teltsjes fen de broerren Halbertsma sechste printinge 1944, mei printen fen Ids Wiersma                  €   12.50
  • Friesland is mooi, houwen zo! Foto's van Bas den Oudsten 1950-1970. Als nieuw.                                         €   10.--
   Samenstelling Johan van der Zee. 1998
  • Twee eeuwen Leeuwarder Courant. Auteurs jhr.J.W.J. Witsen Elias en J. Piebenga. 1952                               €   5.--
   Met houtsneden van Johannes Mulders van Noordwolde
  • Leeuwarden 1435-1935. Gedenkboek, 1935. Redactie; A. van der Minne, N. Ottema, CH.C. van der Vlis en       €    6.--
   en A.L. Heerma van Voss. Redelijke staat, rug ontbreekt.
  • Friesland en de Friezen. Leesboek over de geschiedenis van ús Heitelân door J.T. de Jager                            €   12.50
   1925. Mooi exemplaar.Zeldzaam.
  • Mensen in en om de Grote Kerk. Dr. J.J. Kalma. Friese Pers Boekerij BV 1987 Beelden uit de Leeuwarder            €  15.--
   kerkgeschiedenis. In goede staat.
  • Encyclopedie van Friesland, bijgenaamd de "Brouwer" uit 1958, Goed exemplaar, band beetje sleets.                €  15.--
  • Encyclopedie van Friesland, bijgenaamd de "Brouwer" uit 1972.  Onveranderde herdruk van de uitgave              €  15.--
   van 1958. Miedema Pers Leeuwarden. In goede staat.
 • Diversen
  • Voor de overlevenden 1e druk. Lennaert Nijgh en Boudewijn de Groot 1966, Bezige Bij, mooi exemplaar            €   10.--
  • De gouden poort. 1e druk 1925. Verzameld door Prof. R. Casimir, Ds. G. Horreus de Haas en Mr. Hein Willemse
   in opdracht van de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken                         €    8.--
  • Littera Eget Scheda. De letter behoeft papier. De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel.        €   10.--
   Amsterdam 1951. Auteur Jean Baesjou. In foedraal. Met mooie illustraties en in goede staat.
  • Licht en Schaduw. Gedenkboek gedurende vijftig jaar onder onze kranken. 1882-1932                                  €   9.50
   Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de christelijke vereeniging voor de
   verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemstede. Conditie: goed
  • Vertalend en verklarend woordenboek van uitheemsche geneeskundige termen door Dr. H. Pinkhof                  €   8.50
   1923 1e druk, gemarmerd op snee.i.g.st.
  • Geerling's vraagbaak voor iedereen in zake wettelijke voorschriften van allerhande aard benevens                   €   7,50
   briefsteller 16e druk 1926. Redelijke staat.
  • Oemboe Dongga, het kamponghoofd op Soemba. Een verhaal uit het leven van een heiden door                      €   4.50
   D.K. Wielinga. zendeling. 1928 Kok van Kampen.
  • Germaansche Godenleer. Dr. J. van Leeuwen. Schiedam-G. Odé. 1897. Zeldzaam.                                         €  15.--
   Bibliotheekboek geweest, geplakt
  • De Steenen Spreken. De goddelijke boodschap der groote pyramide. C.F.PH.D. Van Der Vecht 5e druk              €  17.50
   In het boek zitten 8 bouwtekeningen/kaarten. Conditie: goed
  • Zoo is 't in 't blije Vlinderland. Tweede druk. Bewerkt door Alfred Listal                                                        €  10.--
   Conditie boek is niet heel goed, gescheurde bladzijden.
  • Hansje in Wonderland door M. v. Minckwitz. Tekst van A. Trelker. Van Dishoeck, Bussum                                €  15.--
   Uit 1921, wel wat beschadigd, zeldzaam.
 • Scheepvaart
  • De eerste walvisvaart van de „Willem Barendsz". Dr. A. Melchior. Gottmer Haarlem 1947                                 €   8.50
  • De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën. Driemaal is scheepsrecht. J.C. Mollema 1947                                 €  7.50
   Conditie: matig, verkleuringen en band beschadigd.
 • Kinder-en jeugdboeken      
  • Flinke zeelui. Rudyard Kipling. 4e druk 1909                                                                                           €   8.50
  • Wonderland, de wereld van het kinderboek. Uitgave bij de kinderboekententoonstelling in de Kunsthal              €  10.--                                Rotterdam in 2002. Marieke van Delft, Bregje Boonstra. Schitterend boek.                                                      
 • Poézie
  • Ruikers van Toen. De dichtwerken van Petrus A. de Genestet uitgelezen geschikt door                                  €  8.50
   M. van der Plassche. 1e druk 1971. Omslag echt zijde (toile d'Orient) Vergulde sneden. Verpakt in foedraal.  
  • Aanklacht. Verzen van Martien Beversluis, reproducties van de schilderijen van Willem van Schaik.                   €  7.50
   In goede staat. Boek is uit 1930.   
  • Dit Eiland. De Dordtse gedichten van Jan Eijkelboom. Walburg Pers 2003. Met CD.                                        €  10.--
   Goed exemplaar.                                         
 • Kunst, Film en Fotografie
  • Eetgerei van het stenen tijdperk tot heden. Catalogus van de tentoonstelling in het Nederlands                     € 10.--
   Goud- en Zilvermuseum in 1966. 
  • Civilisatie. Kenneth Clark  1970. Een persoonlijke visie. Vertaling Dolf Verroen. Vertaling gedichten                  €  10.--
   Ernst van Altena. Prachtig geïllustreerd. Conditie: goed
  • Anatomie voor kunstenaars. Jac. Rykse. 2e druk 1918. Niet in heel goede staat.                                          € 7.50
  • Erich Salomon. Portret van een tijdperk. DBB 1963. Schrijver Han de Vries. Fotoboek.                                   € 10.--
  • Hollywood portraits, classic scene stills 1929-41. Mark A. Vieira. 1989                                                        € 7.50
   Prachtige foto's, boek is in goede staat.
  • Jan Altink and expressionisme. D.H.Couvée, Dr. W.J. de Gruyter 1978. Twee delen in linnen foedraal                € 25.--
   Conditie goed.
  • De Meesterwerken der Beeldhouwkunst en der Bouwkunst. M. Laurent en W. van der Pluym                           € 15.--
   Amsterdam 1933. Met ex-libris, conditie redelijk, wel verkleurd.
  • Gespiegeld in kerkeglas. Hollands leed en vreugd in de Glasschilderingen van de St. Janskerk te                      €  7.50
   Gouda door Mr. A.A.J.Rijksen. Uitgeverij De Tijdstroom, Lochem. Mooi exemplaar.
  • De politieke prent in Nederland. Cornelis Veth. Sijthoff Leiden 1920. Conditie goed, omslag wat                      €   7.50
   beduimeld.  
  • De Hollandsche Schilderkunst in de 17e eeuw. Frans Hals en zijn tijd. Door Prof.Dr. W. Martin                        €  12.50                      Derde druk 1943. Conditie boek is goed, beetje los in de band.                 
  • Van de Catacomben tot Greco. Prof.Dr. August Vermeylen. 2e druk 1946.                                                  €    5.--
   Geschiedenis der Europeesche Plastiek en schilderkunst in de middeleeuwen en de renaissance.
  • Oud Hellas. H.B. Cotterill M.A. Uitgever Thieme Zutphen. 1913. Goed exemplaar, beetje verkleurd.                  €    5.--
  • Max Nauta. Schilder en glazenier. Voorwoord Prof. W. van der Pluym. Boek is in goede staat. 1948                 €  10.--
 • Religie, filosofie
  • Kaddisj. Leon Wieseltier. Hardcover met stofomslag. 1e druk 2000, in goede staat. 683 p. Spiritueel                € 15.--
   dagboek van de schrijver na het overlijden van zijn vader. Zijn kaddisj is niet alleen voor zijn vader,
   maar voor alle vaders voor wie geen kaddisj is gezegd. (Eli Wiesel)                                                  
  • In de Kerk. Pastoor F.C. van Beukering. 2e druk 1942. Onderrichtingen uit de nagelaten geschriften                €  7.50
   van Pastoor F.C. Beukering omtrent kerk en altaar, Liturgisch Vaatwerk en gewaden.
  • Gods Woord en der Eeuwen getuigenis. Het Oude Testament in het licht der Oostersche opgravingen              €  7.50
   Dr. A. Noordtzij 3e druk 1936. Conditie: goed.                                                          
  • Nederlandse Concordantie van de Bijbel door Abraham Trommius. 25e druk 1992                                          € 15.--
   Een concordantie is een lijst van in de bijbel voorkomende woorden en namen in alfabetische volgorde, waarbij
   tevens de verschillende vindplaatsen worden aangegeven.
  • Christelijke Encyclopædie voor het Nederlandse Volk. 1e druk 1925-1931. 6 dln. 2-koloms, half-leder               € 30.--
   Boeken zijn in goede staat.
  • Das Evangelium in der Verfolgung. D.B. Rogge 1922. Köln Verlag von Heinrich Wulfers                                  €  10.--
  • Geschiedenis der Hervorming in de 15e, 16e en 17e eeuw beschreven voor het Nederlandsche Volk                €   8.50
   door R. Husen. Doesburg, J.C. Van Schenk Brill 1903. Redelijke conditie
 • Geschiedenis
  • De Lage Landen bij de zee. Dr. Jan Romein. 1934. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche              €   8.50
   volk van Duinkerken tot Delfzijl. Conditie: gebruikt. Met ex-libris.
  • De Wereldoorlog (1914-1918) door Kolonel Gudmund Schnitler. Drie losse uitvouwbare kaartjes in                    €  25.--
   pochet. Waarschijnlijk 1 drum uit 1924. Bizonderheid: In het boek zitten 6 kaarten van het Westelijk
   Front. Deze horen niet bij het boek.  Conditie boek: redelijk, band is beschadigd.