Bizondere en antiquarische boeken                                                                 Logo ABC Markt
email

ik kan koken


Het bloembollenboekLITERATUUR

De werken van Vondel in 10 delen. 1936. Maatschappij voor goede en goedkope lectuur.                                
Conditie: uitstekend 
 €  75.--

Augusta de Wit. De wake bij de brug en andere verhalen. 2e druk 1928                                                       
Heel mooi exemplaar met ex-libris
 €    7.50
Alberto Manguel. Een geschiedenis van het lezen. Met stofomslag en leeslint. 1e druk  1999                                  
Boek is in goede staat, maar het omslag ontbreekt helaas.
 €    7.50
Simon Vinkenoog Weergaloos, ontdekkingsreizen naar de waarheid. 1968                                                     
Verzameling teksten en beschouwingen, waarbij de oosterse levensinstelling
een belangrijke plaats inneemt. Boek is in goede staat.
  €   5.--
Herodus, 1e druk. Ernest Claes. 1942. Nummer 1 van de reeks De Blauwe Snoeckjes met houtsneden van Fernand Baudin. Redelijke staat.   €   8.50
ROMANS
De Opstandigen. Jo van Ammers-Küller. 4e druk. Met mapje met 11 foto's van het toneelstuk.     €   7.50
Gõsta Berling van Selma Lagerlõf. 8e druk ± 1930. Gebonden zwart linnen met goudopdruk en                          
goud op snede.
  €   7.50
KOOKBOEKEN
Wannée Kookboek13e druk, vijftiger jaren. prachtig geillustreerd. Goede staat, band beetje vuil.          €  5.--
de kleine Ik kan koken door P.J. Sarels van Rijn. 1e druk 1955. Prachtig boekje. Klein beetje beschadigd.    €  7.50
Wereldkookboek, samengesteld door Gravin Morphy. Scheltens &  Giltay 1936.                                             
Gebonden, beetje los in de band en band ook wat verkleurd.
   € 10.--
Calve-Delft`s Zomerboekje. Recepten van Martine Wittop Koning. Tekeningen van Jo Spier en                        
foto's van H. Berssenbrugge. 1e druk, dertiger jaren. Redelijke staat.
   €   3.--
Van Soeter Cokene, 52 recepten uit de romeinse en middeleeuwse keuken. Johanna Maria                              
van Winter. Uitgever Grolsch/Spiegel Historiael 1971. Als nieuw.
   €   4.50
Een keur van practische recepten voor de keuken. Kookboekje van Maggi. Beetje verkleurd.    €   4.50
Libelle kookboek, samengesteld door Karin Brands. Uitgeverij Spaarnestad 1969. Prachtig boek, mooie foto's         €  10.--
Italiaans kookboek. Van antipasto tot zabaione. Maja Krans. Uitgeverij Luitingh, 1985    €   5.--
Culinaire Encyclopedie. C.A.H. Haitsma Mulier-van Beusekom. Elsevier 1970, 3e druk                                      
Een complete vraagbaak op culinair gebied. Boek is in goede staat.
   €  10.--
Gastronomisch Bommelboek. Een praktisch kookboek met drinkadviezen samengesteld door Joost                  
De Bezige Bij 1980. Conditie: goed
   €  10.--
FLORA EN FAUNA
Het Vogeljaar. Dr. Jac.P. Thijsse. 6e druk 1969. Linnengebonden..Heel mooi exemplaar.                                     €  10.--
De Levende Natuur. Het levenswerk van Dr. Jac. P. Thijsse weerspiegeld in een bloemlezing                           
1e druk 1947. Mooi exemplaar met veel foto's.
   €   7.50
Geïllustreerde flora van Nederland. E. Heimans, H.W.Heinsius en Jac.P.Thijsse. 19e druk 1956                         
Papier is een beetje bruin geworden.
   €  12.50  
Langs eenzame paden door A.B. Wigman. Met een voorwoord van Dr. Jac. P. Thijsser. Ca 1929                       
Illustraties van S. Kuperus. Heel goed exemplaar.
   €   7.50
Zon op de golven door R. J. de Stoppelaar. Het Friese waterland beschreven door een doopsgezind
predikant te Warga. 1926. Uitgever A,G, Schoonderbeek, Laren.Conditie: heel goed
   €   7.50
Boeiende stof. Afgepaste lessen in natuurkunde. Deel I  Zonnetijd door J.A. Slempkes                                   
W.J. Thieme & Cie. Zutphen 1909. Conditie: goed.
   €   7.50
Zes maanden op speurtocht door Rinke Tolman. Met 65 afbeeldingen naar foto's.                                         
Rotterdam W.L. & J. Brusse 1938.Wat verkleurd en geplakt met plakband
   €   5.--
Het Bloembollenboek door Tjebbo Franken. Met 16 gekleurde platen naar Lumière-foto's en circa 100               
illustraties in zwart. Goed exemplaar, paar verkleuringen. Ca. 1930
  €    8.50
Groeien en bloeien door eigen bemoeien. Douwe Egberts plaatjesalbum ca 1938. Compleet.    €   7.50
Roofdieren in Artis door Dr. A.L.J. Sunier. 1932. Plaatjesalbum. Originele op glanspapier afgedrukte                  
zwart-witte foto's. Compleet, in goede staat.
   €  15.--
Blootsvoets door de Amazone. De evolutie op het spoor. Marc. G.M. van Roosmalen 2008                              
1e druk. Als nieuw.
     8.50
Tropenkolder. Marc G.M. van Roosmalen. 2010. Belevenisen in de jungle van een Held van de Planeet   €    8.50
FRIESLAND
Van de Mond der Oude Middelzee. K.J. van den Akker. 3e druk 1947. Schetsen uit het oude leven op het
en uit het boerenbedrijf. Uitgave van de Friesche maatschappij van landbouw. Conditie: goed    
  €  11.50
Idem, 2e druk. Boek is ook in goede staat.     €    8.50
Rimen en Teltsjes fen de broerren Halbertsma sechste printinge 1944, mei printen fen Ids Wiersma   €   12.50
Friesland is mooi, houwen zo! Foto's van Bas den Oudsten 1950-1970. Als nieuw.                                        
Samenstelling Johan van der Zee. 1998
  €  10.--
Twee eeuwen Leeuwarder Courant. Auteurs jhr.J.W.J. Witsen Elias en J. Piebenga. 1952                               
Met houtsneden van Johannes Mulders van Noordwolde
  €    5.--
Leeuwarden 1435-1935. Gedenkboek, 1935. Redactie; A. van der Minne, N. Ottema, CH.C. van der Vlis en       
en A.L. Heerma van Voss. Redelijke staat, rug ontbreekt.
  €    6.--
Friesland en de Friezen. Leesboek over de geschiedenis van ús Heitelân door J.T. de Jager                            
1925. Mooi exemplaar.Zeldzaam.
 €  12.50  
Mensen in en om de Grote Kerk. Dr. J.J. Kalma. Friese Pers Boekerij BV 1987. Beelden uit de Leeuwarder            
kerkgeschiedenis. In goede staat.
  €   15.--
Encyclopedie van Friesland, bijgenaamd de "Brouwer" uit 1958, Goed exemplaar, band beetje sleets.       €   15.--
Encyclopedie van Friesland, bijgenaamd de "Brouwer" uit 1972.  Onveranderde herdruk van de uitgave              
van 1958. Miedema Pers Leeuwarden. In goede staat.
  €   15.--
Schiermonnikoog lytje pole. Louise Mellema, 1e druk 1973. In goede staat, band iets beschadigd.   €   10.--
DIVERSEN
Voor de overlevenden 1e druk. Lennaert Nijgh en Boudewijn de Groot 1966, Bezige Bij, mooi exemplaar         €   10.--
De gouden poort. 1e druk 1925. Verzameld door Prof. R. Casimir, Ds. G. Horreus de Haas en Mr. Hein Willemse
in opdracht van de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken
  €     8.--
Littera Eget Scheda. De letter behoeft papier. De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel.        
Amsterdam 1951. Auteur Jean Baesjou. In foedraal. Met mooie illustraties en in goede staat.
  €   10.--
Licht en Schaduw. Gedenkboek gedurende vijftig jaar onder onze kranken. 1882-1932                                  
Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de christelijke vereeniging voor de
verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemstede. Conditie: goed
  €    9.50
Vertalend en verklarend woordenboek van uitheemsche geneeskundige termen door Dr. H. Pinkhof                  
1923 1e druk, gemarmerd op snee.i.g.st.
  €    8.50
Geerling's vraagbaak voor iedereen in zake wettelijke voorschriften van allerhande aard benevens                   
briefsteller 16e druk 1926. Redelijke staat.
  €    7.50
Oemboe Dongga, het kamponghoofd op Soemba. Een verhaal uit het leven van een heiden door                      
D.K. Wielinga. zendeling. 1928 Kok van Kampen.
  €    4.50
Germaansche Godenleer. Dr. J. van Leeuwen. Schiedam-G. Odé. 1897. Zeldzaam.                                       
Bibliotheekboek geweest, geplakt
   €  15.--
De Steenen Spreken. De goddelijke boodschap der groote pyramide. C.F.PH.D. Van Der Vecht 5e druk            
In het boek zitten 8 bouwtekeningen/kaarten. Conditie: goed
  €  17.50
Zoo is 't in 't blije Vlinderland. Tweede druk. Bewerkt door Alfred Listal                                                        
Conditie boek is niet heel goed, gescheurde bladzijden.
   €  10.--
Hansje in Wonderland door M. v. Minckwitz. Tekst van A. Trelker. Van Dishoeck, Bussum                              
Uit 1921, wel wat beschadigd, zeldzaam.
   €  15.--
Gevel-en stiepeltekens in Oost-Nederland. Jan Jans en Everhard Jans 1973
De gevel- en stiepeltekens bij de traditionele boerderijen in Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek. Het zijn afweertekens die het huis
moeten beschermen tegen ongure elementen. Geveltekens zijn de houten versieringen op de top van een puntgevel, de stiepeltekens zijn te
vinden op de paal tussen de grote inrijdeuren van de stal. Jan Jans (1893-1963) legde de meest kenmerkende uitingen in potlood vast.
Zijn oudste zoon, dr. Everhard Jans, deed een diepgaande studie naar de achtergronden, de streekhistorie en de symboliek van deze bijzondere tekens.In dit boek is daarvan de weerslag te vinden.
   € 17.50
Het Jonge Volk. Orgaan van de AJC. Jaargang 1933 en 1934. Redakteur Henk van Dijk                                                             prijs per deel    €  15.--
Radicale Verlichting. Jonathan I. Israel. Uitgeverij Van Wijnen 2001. Als nieuw, goudopdrukband, stofomslag    €  75.--
De Volks-Vraagbaak (Handboek voor de strijd onzer dagen) Bureau van uitgave: G. Rijnders Amsterdam. Begin 1900. Gerhard Rijnders was een
anarchistisch propagandist, uitgever en bioscoopuitbater. Zeldzaam boekje, redelijke staat
   €  10.00
SCHEEPVAART
De eerste walvisvaart van de „Willem Barendsz". Dr. A. Melchior. Gottmer Haarlem 1947                                €    8.50
De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën. Driemaal is scheepsrecht. J.C. Mollema 1947                                
Conditie: matig, verkleuringen en band beschadigd.
  €    7.50
KINDER- EN JEUGDBOEKEN
Flinke zeelui, Rudyard Kipling 4e druk 1909. Een verwend miljonairszoontje valt overboord en wordt door een kabeljauwvisser
opgepikt. Daar leert hij de handen uit de mouwen te steken.
   €   8.50
Wonderland, de wereld van het kinderboek. Uitgave bij de kinderboekententoonstelling in de Kunsthal, Rotterdam in 2002/2003
Marieke van Delft, Bregje Boonstra. Schitterend boek.
   €  10.--
POEZIE
Ruikers van Toen. De dichtwerken van Petrus A. de Genestet uitgelezen geschikt door                                 
M. van der Plassche. 1e druk 1971. Omslag echt zijde (toile d'Orient) Vergulde sneden. Verpakt in foedraal.  
   €   8.50
Aanklacht. Verzen van Martien Beversluis, met reproducties van de schilderijen van Willem van Schaik.                  
In goede staat. Boek is uit 1930
   €   7.50
Dit Eiland. De Dordtse gedichten van Jan Eijkelboom. Walburg Pers 2003. Met CD.                                        
Goed exemplaar.                                         
   € 10.--
KUNST, FILM EN FOTOGRAFIE
Eetgerei van het stenen tijdperk tot heden. Catalogus van de tentoonstelling in het Nederlands                     
Goud- en Zilvermuseum in 1966. 
   €  10.--
Civilisatie. Kenneth Clark  1970. Een persoonlijke visie. Vertaling Dolf Verroen. Vertaling gedichten                  
Ernst van Altena. Prachtig geïllustreerd. Conditie: goed
   €  10.--
Anatomie voor kunstenaars. Jac. Rykse. 2e druk 1918. Niet in heel goede staat.                                             €   7.50
Erich Salomon. Portret van een tijdperk. DBB 1963. Schrijver Han de Vries. Fotoboek.                                                       €  10.--
Oud Hellas. H.B. Cotterill M.A. Uitgever Thieme Zutphen. 1913. Goed exemplaar, beetje verkleurd.      €   5.--
Max Nauta. Schilder en glazenier. Voorwoord Prof. W. van der Pluym. Boek is in goede staat. 1948              €  10.--
Hollywood portraits, classic scene stills 1929-41. Mark A. Vieira. 1989                                                      
Prachtige foto's, boek is in goede staat.
   €   7.50
Jan Altink and expressionisme. D.H.Couvée, Dr. W.J. de Gruyter 1978. Twee delen in linnen foedraal                
Conditie goed.
   €  25.--
Gespiegeld in kerkeglas. Hollands leed en vreugd in de Glasschilderingen van de St. Janskerk te                      
Gouda door Mr. A.A.J.Rijksen. Uitgeverij De Tijdstroom, Lochem. Mooi exemplaar.
   €   7.50
De politieke prent in Nederland. Cornelis Veth. Sijthoff Leiden 1920. Conditie goed, omslag wat                
beduimeld.                                                         
   €  7.50
De Hollandsche Schilderkunst in de 17e eeuw. Frans Hals en zijn tijd. Door Prof.Dr. W. Martin. Derde druk 1943
Conditie boek is goed, band beetje los.                                                       
   € 12.50
Van de Catacomben tot Greco. Prof.Dr. August Vermeylen. 2e druk 1946.                                               
Geschiedenis der Europeesche Plastiek en schilderkunst in de middeleeuwen en de renaissance.
   €   5.--
De Meesterwerken der Beeldhouwkunst en der Bouwkunst. M. Laurent en W. van der Pluym                         
Amsterdam 1933. Met ex-libris, conditie redelijk, wel verkleurd.
   €  15.--
Rembrandt zijn leven, zijn schilderijen. Gary Schwartz. 1984. 380 pagina's    €    9.50
20.000 jaar schilderkunst kleurboek der mensheid 1970. Hans L.C. Jaffé. In linnen gebonden. In goede staat.    €    8.50
RELIGIE, FILOSOFIE
Kaddisj. Leon Wieseltier. Hardcover met stofomslag. 1e druk 2000, in goede staat. 683 p. Spiritueel
dagboek van de schrijver na het overlijden van zijn vader. Zijn kaddisj is niet alleen voor zijn vader,
maar voor alle vaders voor wie geen kaddisj is gezegd. (Eli Wiesel)      
   €  15.--
In de Kerk. Pastoor F.C. van Beukering. 2e druk 1942. Onderrichtingen uit de nagelaten geschriften              
van Pastoor F.C. Beukering omtrent kerk en altaar, Liturgisch Vaatwerk en gewaden.
   €   7.50
Gods Woord en der Eeuwen getuigenis. Het Oude Testament in het licht der Oostersche opgravingen              
Dr. A. Noordtzij 3e druk 1936. Conditie: goed.       
   €   7.50
Das Evangelium in der Verfolgung. D.B. Rogge 1922. Köln Verlag von Heinrich Wulfers                                      €  10.--
Christelijke Encyclopædie voor het Nederlandse Volk. 1e druk 1925-1931. 6 dln. 2-koloms, half-leder             
Boeken zijn in goede staat.
   €  30.--
Nederlandse Concordantie van de Bijbel door Abraham Trommius. 25e druk 1992                                          
Een concordantie is een lijst van in de bijbel voorkomende woorden en namen in alfabetische volgorde, waarbij
tevens de verschillende vindplaatsen worden aangegeven

   €  15.--
Geschiedenis der Hervorming in de 15e, 16e en 17e eeuw beschreven voor het Nederlandsche Volk                
door R. Husen. Doesburg, J.C. Van Schenk Brill 1903. Redelijke conditie
  €    8.50
GESCHIEDENIS
De Lage Landen bij de zee. Dr. Jan Romein. 1934. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche              
volk van Duinkerken tot Delfzijl. Conditie: gebruikt. Met ex-libris.
   €   8.50
De Wereldoorlog (1914-1918) door Kolonel Gudmund Schnitler. Drie losse uitvouwbare kaartjes in                    
pochet. Waarschijnlijk 1 drum uit 1924. Bizonderheid: In het boek zitten 6 kaarten van het Westelijk
Front. Deze horen niet bij het boek.  Conditie boek: redelijk, band is beschadigd
   €  25.--