Grote Kerk, Leeuwarden                                                                                           Jacobijnerkerk Leeuwarden
                                                                                                                                                                         
                                                             
  
     
         Boekencategorieën

       


  email   
 
        


                                                             
           
    FRIESLAND

 • Frieslands Verleden Westergo. Uitgever Hisstory Ljubljana 1999  € 11.50
 • De wereld van het Friese landschap . Meindert Schroor 1993  € 12.50
 • Skiednis fan Fryslân 1750-1995. Johan Frieswijk e.a.  Boom/Fryske Akademy 1998  € 8.50
 • Stinsen en States. Peter Karstkarel en Ronald Elward. Adelijk wonen in Friesland
 • Friese Pers Boekerij 1990  € 9.50
 • De Elf Steden in prenten. Schrijver C. Boschma. Uitgeverij Elmar. Sommige bladen zitten los. € 5.--
 • Friesland, land van wijde verten. Schrijver S.J. van der Molen. Uitgever M.A. van Seyen  € 5.--
 • Opkomst en strijd van de Arbeidersbeweging in Friesland. Schrijver Pieter Terpstra. Uitgever M.A. van Seyen. € 5.--
 • Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. Schrijver G. Abma e.a. Uitgever M.A. van Seyen 1975 2 delen  € 12.50
 • Encyclopedie van Friesland, bijgenaamd de "Brouwer" uit 1972.  Onveranderde herdruk van de uitgave              
  van 1958. Miedema Pers Leeuwarden. In goede staat.  € 10.--
 • Sljucht en rjucht. Frysk Wykblêd. J. van der Tol. Tweintichste Jiergong 1916  € 12.50
 • Mensen in en om de Grote Kerk. Dr. J.J. Kalma. Friese Pers Boekerij BV 1987 Beelden uit de Leeuwarder           
  kerkgeschiedenis. In goede staat.  
   €  15.--
 • Mensen in en om de Martini. Beelden uit Bolswards kerkgeschiedenis. J.J. Kalma 1980  € 5.--
 • Op Frieslands wijde wateren. R.J. de Stoppelaar. Van der Velde 1953, 2e druk. Verslag van een tocht
  met de boeier over de Friese wateren.  € 8.50
 • Schiermonnikoog Lytje Pole. Louise Mellema, 1e druk 1973. In goede staat, band iets beschadigd.  € 10.--