Grote Kerk, Leeuwarden                                                                                           Jacobijnerkerk Leeuwarden
                                                                                                      
                                                                                                 
                                                                  
                                                             

   
     
   Boekencategorieën

       

  email   
 
        


                     
      Geschiedenis   
      

       
 • Gedenkboek Wilton Feyenoord Dok-en Werf Maatschappij NV 1823 - 1954        € 7.50
 • De 'Loffelycke Compagnie'. Historisch Overzicht der O.I. Compagnie.                € 12.50
  Nederlandsche Kultuurgeschiedkundige Monigraphieën VI. S. Kalff
  H. Meulenhoff Amsterdam 1916. Met ex-libris
 • De Middellandse Zee en de mediterrane wereld ten tijde van Filips II. 3 delen
  Amsterdam Contact 1993. In originele schuifdooe. Conditie goed.    € 50.--    
 • P. J. Troelstra Gedenkschriften 4 delen: Wording-Groei-Branding-Storm.
  Uitgever Querido  1927-1928-1929-1931  € 15.--
 • Radicale verlichting. Hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed veranderden.
  Jonathan I. Israël. Uitgeverij van Wijnen, Franeker 2001  € 45.--
 • Het leven van onze voorouders, deel 3. Mr. N. de Roever en Dr. G.J.Dozy. zonder jaartal.  € 7.50
  1e druk was in 1870.