43 treinen Arriva hebben nu allemaal een naam

Arriva heeft vandaag bekend gemaakt welke 43 namen er op de nieuwe treinen van Arriva komen te staan. Hans Alders, Commissaris van de Koningin van de provincie Groningen, heeft de eerste naam – zijn eigen naam - op de Arriva-trein onthuld. Hij deed dit in aanwezigheid van de vernoemden (of hun vertegenwoordigers) en de prijswinnaars van de Arriva-namenwedstrijd.

De jury, bestaande uit Rimmer Mulder, hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant; Pieter Sijpersma, hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden; Piet van Dijken, redacteur van RTV Noord; Auke Zeldenrust, redacteur van Omrop Fryslan; Tonnis Musschenga, gedeputeerde provincie Groningen; Ton Baas gedeputeerde provincie Fryslân; Hans Anker, strafrechtadvocaat van Anker en Anker Advocaten en Anne Hettinga, algemeen directeur van Arriva en voorzitter van de jury, maakte bekend welke namen op de 43 treinen komen. De jury maakte eveneens de prijswinnaars – de personen die deze 43 namen hebben ingediend – bekend.
Bij deze feestelijke bijeenkomst waren behalve de meeste prijswinnaars ook vernoemden of hun nabestaanden, nazaten of vertegenwoordigers aanwezig.

De bijeenkomst vond plaats in de bedrijfshal van Voith Railservices in Leeuwarden met als decor de nieuwe trein. Voith is het bedrijf dat het onderhoud verzorgt van de nieuwe treinen van Arriva. Uiteraard kon de trein goed van binnen en van buiten bekeken en bewonderd worden.

Arriva verzorgt de komende 15 jaar het openbaar vervoer over het spoor in de provincies Groningen en Friesland. Arriva heeft hiervoor 43 nieuwe treinen aangeschaft. Elke trein krijgt een naam van een persoon die van significant belang is/of is geweest voor de provincies Groningen en Fryslân, danwel aldaar geboren is. Arriva schreef dit voorjaar een Namenwedstrijd uit. Er kwamen meer dan 1700 inzendingen binnen bij Arriva. De jury heeft uiteindelijk in 9 categorieën 43 namen gekozen waarnaar de treinen worden vernoemd.

Kunst & Cultuur:
Nynke van Hichtum
Gerrit Krol
Jopie Huisman
M.C. Escher
M. Vasalis
Marte Röling
Piet Paaltjens

Sport:
Jan Uitham
Abe Lenstra
Hotze Schuil
J.J. Nooitgedagt
Marianne Timmer
Riemer en Annie
Foppe de Haan
Sjoukje Dijkstra
Tonny van Leeuwen

Muziek:
Jan de Roos
Cees Bijlstra
Ede Staal
Liesbeth List

Media:
Ger Vaders
Fedde Schurer

Natuur & Milieu:
Foppe Inne Brouwer

Politiek & Bestuur:
Hans Wiegel
Willem Albert Scholten
Jelle Zijlstra
Samuel van Houten
Sicco Mansholt
Wim Duisenberg
Hans Alders

Vervoer:
Egbert Wagenborg
Abel Tasman
Willem Barentsz

Verzet:
Tiny Mulder
Bastiaan Jan Ader
Hendrik Nicolaas Werkman
Piet Oberman
Titus Brandsma

Wetenschap:
Aletta H. Jacobs
Eise Eisinga
Frits Zernike
Heike Kamerlingh Onnes
Ubbo Emmiustrein