Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Lust en plicht.


'Zie die zwaar beladen boomen!
Gaauw een peer of wat genomen,'
Zei een kwaad, moedwillig kind.
'Willem (riep hy), kom, mijn broeder!
Gaauw aan 't plukken, haast komt moeder!
Als zy ons aan 't snoepen vindt...!'

Willem was een brave jongen,
Wien de tranen 't oog ontsprongen
Toen zijn broêr den plicht verliet.
'Hoe! (riep hy) gestolen vruchten!
Wilt gy voor Gods straf niet duchten,
ik mijn broeder eet ze niet.'-

'Wel is waar, Mama verbiedt het;
Maar zie rond ons, niemand ziet het!'
Zei de roeklooze Eduard.
'Wie zal naar een peertjen vragen
Waar de boomen zoo veel dragen,
Of er een genomen werd.' -

'Ziet het vader niet of moeder,
God ziet alles, ô mijn broeder;'
Zei de wijze en goede zoon.
'Hy kan heel ons hart doorlezen;
Hy zal onze rechter wezen;
Hy geeft ieders daden loon.' -

Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt. 1776 - 1830
Gedichten voor kinderen. François Bohn, Haarlem z.j. [1838] (4e druk)