Mariakerk Foudgum
 Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894

                                                                       
Predikant in Foudgum en Raard  1859-1862  
    
                     


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
Drie StudentjesPiet Paaltjenspaad
                                                       
Daar waren eens zeven kikkertjes 
Al in een groene sloot
Toen kwam er een boer op klompen aan-
En die trapte ze allemaal dood.


Daar waren eens drie studentjes,
Drie vrienden in lust en in nood;
Ze sprongen zo moedig de wereld in,
En de wereld-trapte ze dood.

Volledige tekst Drie Studentjes

Dit gedicht schreef Haverschmidt in de periode tussen studie en werk. Het bezingt de gevangenneming van de student-vrijbuiter door de burgerlijke maatschappij. Hij had een prachtige tijd gehad in Leiden en nu was er de angst voor de toekomst. 18 april 1859 was hij beroepen als predikant van Foudgum en Raard, twee kleine dorpjes ten noorden van Dokkum. Hij voelde zich hier erg eenzaam. Maar hij kreeg ook wel vrienden in het dorp. Sommige visites waren ook wel zwaar en duurden van twee uur 's middags tot middernacht. Eerst kwam er thee en koffie op tafel, maar dan kwam de fles. Voor de dominee was er wijn. Dezelfde fles wijn waaruit hij een jaar geleden ook al had gedronken en die zelfs met een paar scheppen suiker nog naar petroleum smaakte. In sommige kringen werd ook van de dominee verwacht dat hij alleen maar over 'het goede' praatte, dat wil zeggen over 's mensen ellende, in hun ogen de enige weg ter behoudenis. Een grapje maken kon niet in deze kringen, men had er die van de leer waren dat lachen zonde was. In een diepe inzinking heeft hij ook afstand gedaan van zijn insecten-verzameling en van een deel van zijn boeken.Iedere zondag na de dienst wandelde hij met zijn hondje Snuif naar Leeuwarden. Snuif is verdronken in de regen tijdens één van deze zondagse wandelingen. Bij het kerkhof stond nog het huisje van de meester. Deze leerde hem aardappelen poten, bonen leggen en wortels zaaien. De meester was schoenmaker van beroep en later nog veldwachter, koster en voorzanger. In het huis van de meester was de catechesatie voor de boerenzonen en knechten. In het kerkje kregen de grote meisjes catechesatie. Hij was bevriend met de predikant van Waaxens en Brantgum, dominee Riedel.Met hem bracht hij dikwijls een bezoek aan Mr. P.A.V. Baron van Harinxma Thoe Slooten, kantonrechter te Holwerd.
Haverschmidt was een groot liefhebber van tuinieren en werd daarbij geholpen door de stokoude Nienke uit het dorp. Toen hij eens ernstig ziek was, liep ze twee keer op een nacht naar Dokkum, één keer om de dokter te halen en nog een keer naar de apotheek om de medicijnen te halen. Het was een eenzame tijd in Foudgum, maar hij reisde regelmatig door het land om familie en vrienden te bezoeken. In de zomer van 1861 maakte Haverschmidt een reis van drie weken door Nederland, België en Duitsland. In 1862 verloofde hij zich met Johanna Maria Jacoba Osti.
In de voormalige pastorie is nu een Bed en Brochje (Bed and Breakfast) gevestigd. Het kerkje is in 2007 gekocht door De Stichting Alde Fryske Tsjerken en er is nu ook een website over het kerkje, haar geschiedenis en tegenwoordige activiteiten. 

Website van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
De Mariakerk op Reliwiki
Bed en brochje in de Pastorie
Foudgum Hoofdstuk uit het het boek: Noordelijk Oostergo. Dongeradelen van Herma M. van den Berg
Monument voor François Haverschmidt. Geplaatst in 1994, gemaakt door Hillie van der Gang.

 
  
Landschapsbeheer Friesland  heeft in Noordoost Friesland  een uniek netwerk van 50 historische voetpaden op de kaart gezet. Wandeling 1 loopt van Dokkum naar Holwerd over Foudgum. Kijk voor kaart en beschrij-
ving op de website van Historische Wandelpaden.

Wandelroute Foudgum In de voetsporen van F. Haverschmidt Link werkt niet meer, maar dit moet ook op eigen
houtje wel te vinden zijn.
De wandelroute bestaat uit 3 gedeelten. Het eerste deel is een rondgang door het dorp (ca. 500 m), het tweede deel gaat door de ‘kolken’ van Foudgum en langs de ‘Soberhoek’ (ca. 3,5 km), en aan het einde kunt u er nog voor kiezen de wandeltocht te verlengen met een rondje over Brantgum (ca. 2,5 km).

Piet Paaltjens Fietsroute Deze route loopt van Foudgum naar Leeuwarden, de afstand is 25.4 km. Op het
kaartje gaat de route langs de zuidkant van de Dokkumer Ee, maar de noordkant van Sibrandahus tot Leeuwarden is bijna helemaal fietspad, dus aantrekkelijker. Even een zijroute naar het Kerkmuseum Jannum
is ook een aanrader. u kunt hier ook overnachten. In Wyns is een pontje en horeca.


Bronnen: De Dichter-Predikant Franḉois Haverschmidt door Ed.A. Serrarens 1955