Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  

Kosteres
   


François Haverschmidt (1835-1894) is waarschijnlijk Nederlands meest bekende literaire vertegenwoordiger van de Romantiek. De dichtbundel "Snikken en Grimlachjes". die hij in 1867 onder het pseudoniem Piet Paaltjens publiceerde, behoort tot het beste dat op dit gebied in de Nederlandse taal is voortgebracht en beleefde talloze herdrukken. François Haverschmidt werd geboren in Leeuwarden, als zoon van Nicolaas Theodorus Haverschmidt, apotheker en wijnhandelaar aan de Voorstreek nr.80, en Geeske Bekius. In 1859 werd Haverschmidt predikant in Foudgum en Raard. Eind 1862 werd hij aangesteld in Den Helder, hier trouwde hij in 1863 met Jacoba Johanna Maria Osti. In 1864 aanvaardde Haverschmidt een benoeming als predikant  in Schiedam, de stad waar hij de rest van zijn leven zou blijven en waarmee hij een bizondere band zou krijgen. Naarmate hij ouder werd, werd hij steeds meer geplaagd door zijn melancholieke aard en zijn depressies. Het onverwachte en plotselinge overlijden van zijn vrouw in 1891 betekent ook voor hem het begin van zijn einde. Zijn laatste jaren waren zeer moeilijk en hij heeft-bijna 60 jaar oud-op 19 januari 1894 zelf zijn leven beëindigd.

Op de indexpagina vindt U meer informatie over zijn levensloop. Op deze pagina staan verwijzingen naar andere websites over Piet Paaltjens en worden wetenswaardigheden vermeld.

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren. Hier is heel veel informatie over Piet Paaltjens
en over de Nederlandse literatuur te vinden.
Gedichten en informatie  Zo begon de DBNL, veel gedichten van Piet Paaltjens.
Gedichten.Op de website 4umi staan veel gedichten van Piet Paaltjens en van veel andere dichters o.a. Shakespeare,  Willem Kloos, Brel.
Geboorteakte Geboorteakte van Piet Paaltjens
Dauw, melkboeren en witte port. Over de tranen van Piet Paaltjens. A small study (in Dutch) on tears in 19th Century Dutch poetry. Nieuw Letterkundig Magazijn, Jaargang XXXIII, nummer 2, december 2015, 65-71. Auteur: Ton van der Wouden
Mijn broertje Deze bijdrage van Ton van der Wouden gaat in op de geloofsstrijd die de dood van een kind teweeg kan brengen
Straatpoëzie. De gedichten van Piet Paaltjens op Straatpoëzie.
Piet Paaltjens op de eregalerij van De Bibliotheek Een schat aan informatie, teksten, afbeeldingen, monumenten., links.
De naam Haverschmidt Piet Paaltjens: heette hij HaverSchmidt of toch gewoon Haverschmidt?
Schrijversinfo Mats Beek zijn weblog biedt een schat aan informatie. Op deze pagina vertelt hij over zijn bezoek aan Schiedam op zoek naar zichtbare herinneringen aan Piet Paaltjens. Met fraaie foto's. Even scrollen naar 14 augustus.
Schrijversinfo In augustus 2008 maakt Mats Beek een literaire reis door Friesland en maakt daarbij mooie foto's van grafstenen en standbeelden van bekende schrijvers.
Piet Paaltjens in Dantumawoude Piet Paaltjens logeerde als kind veel bij zijn grootouders in Dantumawoude.
Pastorietuin in Dantumawoude. Lambertus en Gerrit Vlaskamp werkten beide aan de pastorietuin.
De Foudgumse School De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst, een initiatief
van beeldend kunstenaar Peter B. van Houten.
Mariakerk Foudgum Over de historie van het kerkje en over Piet Paaltjens
Pastorie in Foudgum U kunt hier overnachten in de Piet Paaltjens kamer en de François Haverschmidtkamer. In deze regio is ook een netwerk van Historische Wandelpaden ontwikkeld.
François HaverSchmidt over het Friese landschap Artikel uit Noorderbreedte november 1994, geschreven door René van Slooten
Piet Paaltjens fietsroute. Langs de Dokkumer Ee van Leeuwarden naar Foudgum via Raard. De route is 24 km en dus ook geschikt als wandelroute, U kunt dan met de bus weer terug naar Leeuwarden.
De fiets van Piet Paaltjens. Van Nico Scheepmaker uit 'Het Jonge Vadersboek"
Piet Paaltjens trein. In 2005 heeft Arriva 43 nieuwe treinen in gebruik genomen. Eén daarvan is genoemd naar Piet Paaltjens.
Onthulling standbeeld Piet Paaltjens in 1986. Burgemeester Te Loo onthult het standbeeld, gemaakt door
Jentsje Popma.
Onthulling plaquette geboortehuis Piet Paaltjens door Pieter de Groot in juni 2018.
Microgalerie Tentoonstellingen 7 Leeuwarder schrijvers
Standbeelden van Piet Paaltjens. Mens en Dier in Steen & Brons, prachtige website over standbeelden in Nederland.
Buitenbeeld in Beeld Meer foto's van standbeeld Piet Paaltjens in Leeuwarden van Lida Goede met informatie over Jentsje Popma
Frozen Poets. Blogspot van Albert Hagenaars. Mooie foto's, genomen in de herfst, van het standbeeld van Piet Paaltjens.
Nog een herfstfoto. Deze mooie foto is genomen door Leo de Harder.
Koninklijke Bibliotheek. Uitgebreide informatie, vooral wat beteft de verschillende drukken van  de boeken met de omslagen.
Universiteitswinkel Er zijn weer stropdassen te koop met tekeningen van Piet Paaltjens
Stichting Diogenes Leiden Uit de geschiedenis van Hoogewoerd 63. Piet Paaltjens woonde hier van 1852
tot 1858 op kamers bij de doodbidder Hendrik Johannes Peter Franciscus van Ewijk.
Muurgedichten Leiden. Sinds 1992 is het Leidse stadsbeeld opgesierd met vele verrassende muurgedichten.
Stadswandeling door Schiedam Wandeling langs de oude gebouwen die dienst deden als mouterijen, branderijen en stokerijen. Piet Paaltjens schreef er dit gedicht over: Het zwart Schiedam. Deze wandeling loopt ook langs de Lange Haven. In 1877 betrok Piet Paaltjens de grote pastorie bij de Beursbrug, Lange Haven nr.134 .Daarvoor woonde hij in de Nieuwstraat 28, vlak bij de Grote Kerk.
In de voetsporen van Piet Paaltjens  Regelmatig wordt er op zondag een wandeling door de Schiedamse binnenstad aangeboden, die in het teken staat van het leven en de tijd van de bekendste Nederlandse dichter uit de Romantiek. De wandeling begint om 11.30 uur of om 14.00 uur bij Kunstencentrum Pand Paulus aan de Korte Haven 125. Dit is ook na ongeveer anderhalf uur het eindpunt, waarbij deelnemers ontvangen worden met koffie en thee en bovendien de tentoonstelling in Pand Paulus kunnen bezoeken. Deelname aan de wandeling is gratis. Informatie staat op de website.
Dat Heertje met zijn witte das. Locatie: Oude Sluis 6, Schiedam. Geplaatst op initiatief van Bibliotheek Schiedam.
150 jaar Snikken en Grimlachjes. Lezing door Peter van Zonneveld
Schilderij van Piet Paaltjens. Geschilderd door Mathijs Gootjes. Afgebeeld in Schiedammers van betekenis.
Lange Haven 141 Wouter en Corine Roberts wonen nu in het pand waar uitgever, drukker en boekhandelaar
H.A.M. Roelants was gevestigd, de uitgever van Snikken en Grimlachjes. Dit blog gaat over de rijke historie van dit pand en ook over de recente geschiedenis en de actuele veranderingen.
Jenevermuseum. Het Jenevermuseum is gevestigd aan de Lange Haven 78. 
Haagse foto's Foto's van Harry van Reeken van de Piet Paaltjensstraat in het Laakkwartier
Haagse foto's. Van de Haverschmidtstraat.
Schrijversinfo Op deze pagina van de zeer uitgebreide website over schrijvers van Mats Beek vindt u heel veel informatie over Piet Paaltjens en ook een leuk verslag van zijn bezoek aan Foudgum in 2009. Hij overnachtte in de Pastorie en had ook een gesprek met Hendrikje Zuidema. Mooie foto's van het kerkje.
Schrijversinfo Deze pagina gaat ook over het bezoek aan Foudgum en aan andere plaatsen in Noord-Oost Friesland. Wel even naar de 2e helft van de pagina scrollen.
François Haverschmidt en zijn tijd Essay van Piet Buddingh' over gesignaleerde invloeden op Haverschmidt.
Dichtersbankje Piet Paaltjens Een verzameling bankjes geassocieerd met een dichter op grond van materiaal, model, situatie of locatie. Soms echter verwijzend naar een plek waar de dichter zat of gezeten zou kunnen hebben. Het blog van Hans Mellendijk poogt de diverse voorraden te ontsluiten.
Aan Rika  Ruud Arret declameert 'Aan Rika' bij het graf van Piet Paaltjens in Schiedam
Aan Rika  Aan Rika in de vorm van een treinkaartje

Dichters over Piet Paaltjens

Verschillende schrijvers
Drs. P
Immortelle XLIX Het gedicht over de melkboer in enkele vreemde talen en enige parodieën erop.

Boeken

Het Oera Linda-boek. Historicus Goffe Jensma is op 6 december 2004 gepromoveerd op het Oera Linda-boek
Reis naar de Mont-Blanc.Rick Honings stuit in 2006 in de Universiteitsbibliotheek in Leiden op een ongepubliceerd reisverslag uit 1881 van Piet Paaltjens: "Met de vrienden op reis in Zwitserland." Het is nu uitgegeven en verkrijgbaar bij de Universiteit. In het tijdschrift Maatstaf uit 1990 is dit reisverhaal eerder besproken door Ernest René van Slooten. Een voorvader van hem, Adolf van Slooten, zeepzieder te Dokkum, was een neef en goede vriend en vergezelde hem op een reis door België en langs de Rijn in 1861.
Door de straten der Sleutelstad. Peter Van Zonneveld. Een literaire wandeling door het Leiden van Piet Paaltjens. Uitgeverij Bas Lubberhuizen.
Hendrikje, kosteres van Foudgum. Levensverhaal van Hendrikje Zuidema, die jaren kosteres is geweest in het kerkje van Foudgum.
Rondom de merklap van een Dokkumer dame in de dop. Boek over de merklap die de overgrootmoeder van Piet Paaltjens, Geeske Suidema, in 1761 maakte als onderdeel van haar opvoeding.
Uiterst zeldzaam opdrachtexemplaar van Snikken en grimlachjes met tekening en kwatrijn wordt aangeboden op de Amsterdam Antiquarian Book, Map & Print Fair 2013 door Fokas Holthuis
Piet Paaltjens in beeld. Een verzameling van negen van zijn gedichten die tot stripverhaal zijn
vertaald door Marc Weikamp. Ze spelen zich niet in zijn tijd af maar in het heden.
Onder Frieslands grauwe hemel. Boek van Johannes Keekstra over de Friese wortels en verbondenheid van HaverSchmidt over het toen en nu van Noordoost-Fryslân. 

Artikelen uit kranten of tijdschriften

Over de boom in Twickel

Ingegrift.
Artikel van Jan Tuttel uit het Nieuwsblad van het Noorden. Gaat over een beuk op Landgoed Twickel, waarin Piet Paaltjens in 1879 zijn naam heeft gekerfd.
Een heer in zijn eentje. Artikel van Koos van Zomeren, NRC 23 maart 2007. Gaat ook over deze beuk op landgoed Twickel.
François Haverschmidt en Twickel. Een artikel , mij toegestuurd in de tachtiger jaren, maar ik weet niet wie het heeft geschreven, noch uit welke krant of tijdschrift het afkomstig is. Maar het gaat weer over de beuk op Landgoed Twickel.
Twickelblad 1979. Wat kan Piet Paaltjens ons nog vertellen?
------------------------------------------------------------------------------------
NRC Vakantie in Beekhuizen, column van J.L. Heldring  
De Moderne Tijd Het 1e nummer van 1994 van het tijdschrift De Moderne Tijd was een themanummer
over Piet Paaltjens.
Zoals gezegd door Piet Paaltjens. Leeuwarder Courant 25-5-1972. Aankondiging van een tv programma over PietPaaltjens. Eric Schneider speelt Piet Paaltjens.

Gedichten uit Snikken en Grimlachjes gezongen door verschillende artisten

Hugo Raspoet zingt: Zoals ik eenmaal beminde
Meindert Talma zingt: Aan Rika
Johnnie Hoes zingt Snikken en Grimlachjes Om een fragment te beluisteren klikt u op deze
knop  naast tracks en daarna op dezelfde knop naast het nummer dat u wilt horen. De LP
is van 1981.
Piet Paaltjens recordings.  Deze CD kwam uit in 2017. Het was toen 150 jaar geleden dat de 
bundel Snikken en Grmlachjes uitkwam bij drukkerij en boekhandel Roelants in Schiedam.

Podcast

Jeroen Kluiver leest Piet Paaltjens. De zelfmoordenaar
Rick Honings leest François HaverSchmidt. De pastorie van mijn grootvader


omslag Sanglots et Souriresomslag Snikken en Grimlachjes