Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Olijf
 

U vraagt zich af, terwijl ik voor u kweel
Hoe ik zo zoetgevooisd en lyrisch blijf
Welnu, ik heb een heerlijke methode:
Een boom, een roemer wijn en een olijf
 
De wanhoop grijpt mij dikwijls naar de keel
In dit nerveuze, woelige bedrijf
Maar juist bijtijds bezorgt me dan de bode
Een boom, een roemer wijn en een olijf
 
En opperste verrukking wordt mijn deel
Het doet me goed, dat staat wel buiten kijf
Vandaar het onderwerp van deze ode
Een boom, een roemer wijn en een olijf
 
O, lijf'lijke genoegens zijn er veel
Maar ik heb weinig materiaal van node
Een boom, een roemer wijn en een olijf...

Drs. P  1919 - 2015