Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  muisje

Advocatenborrel

Dwars door de heiden kwamen wij te tien ure aan Breedevoort, ene lelijke stad midden in brede moerassen liggende. Hier stelde VAN HOGENDORP (Van Lenneps reisgezel) mij voor een advocatenborrel te maken, waartoe ik, hoewel ik die drank niet bemin, uit inschikkelijkheid mijne toestemming gaf. Hij maakte dezelve zeer goed: uit gezelschap dronk ik drie grote glazen. Na de eieren en brandewijn zeer duur betaald te hebben, maakten wij partij met een Fries uit Workum en een ander heer om over Aalten naar Varsseveld te gaan. In 't wandelen merkte ik dat de brande-wijn bij mij meer werking begon te maken dan ik wel verlangde en zag ook dat VAN HOGENDORP niet met zijne gewone deftigheid liep. Een half uur verder trokken de heren af en wij vervolgden onze weg. Nog een klein uur liep ik voort, zonder dat ik er mij enigszins van heug, aangezien ik geheel bevangen geraakt was. Nu stelde VAN HOGEN-DORP mij voor onder een boom wat te rusten en reeds had ik mij op het gras nedergevlijd, waar wij terstond in-sliepen.
Na een half uur vond zich VAN HOGENDORP gewekt door een veldwachter, die hem in ene droge sloot deed rollen...
JACOB VAN LENNEP, 'Reisdagboek", 28 juli 1823, Nederland in den goeden ouden tijd, 1942, 174-5

Jacob Van Lennep
Bron: De Schrijflui van Hans van Straten.
De Arbeiderspers 1993