Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  muisje


Schildering van gewoonten en levenswandel van een mijneigenaar en een
Stockholmschen cavalier.

"Mijneigenaar, die vermogend is in Falun
       staat op om zes à acht uur.
       Ontbijt: boter, kaas, vleesch, een glas brandewijn of een glas bier.
       gaat naar de mijnschacht, dan naar de gieterij, rookt daar een pijp.
       gaat naar huis, neemt een borrel.
       's middags: stevig maal, vleesch, spek, haring of kabeljauw en wat
       dies meer zij.
       gaat naar de gieterij, rookt een pijp,
       maakt of ontvangt visites om 4 uur, drinkt tot in den nacht 3 à 4
       kwart liter Bier per persoon.
       heeft goede eetlust, wordt dik, zwaar, vet en rood.
       sterft eindelijk aan waterzucht.

Een cavalier uit Stockholm
       staat op tusschen acht en negen, coiffeert zich, kleedt zich.
       10 uur: gaat naar een café, drinkt een paar koppen koffie. praat.
       11 uur: doet zijn zaken af in de stad.
       12 uur: gaat naar de Ridderhuismarkt om nieuws te hooren.
         1 uur: eet, altijd met één à twee kwarten (3/8 L.) wijn.
         3 uur: gaat naar 't café om koffie of een glaasje te drinken.
         4 uur: maakt de een of andere visite.
         5 uur: gaat naar Castenhof of een andere wijnkelder. drinkt een
                  glas Rijnwijn.
         7 uur: gaat naar Lars op den Hoek om een hazelhoen te eten,
                  daarop speelt hij tot diep in den nacht, gaat naar huis, God
                  weet waar, krijgt tenslotte druipneus, koorts of tering."

Carl Linnaeus  1707 - 1778
Uit: Carl Linnaeus 'De Bloemenkoning' door Knut Hagberg
Vertaling: Marie Vos
A.J.G. Strengholt's Uitgeversmij. N.V. Amsterdam 1944