Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Afschrijving

We zaten in een beter restaurant
te kijken naar de Middellandse Zee,
waarover blauw in elke variant,
waarin de vis voor 't volgende diner

Ik dronk cognac, jij prefereerde thee.
We zwegen over wat er was bereikt,
wat wachtte was absent. Een uur of twee
waren we aan het ogenblik gelijk.

Ik heb de kosten met een cheque voldaan.
Een ober deed ons passend uitgeleide.
Sindsdien is er een maand voorbijgegaan.

De bank heeft me de rekening gezonden.
Of een bedrag de twee uur kan ontwijden
waarin wij niet aan tijd waren gebonden.

Nico Weber 1950
Uit: De Tweede Ronde
Tijdschrift voor literatuur. Lente 1992