Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Zenobia - voor Jan Engelman

 
Zenobia, gij loeit mij aan.
Ik zie u in de weide staan
van liefde rood te blozen.
 
Gij staart mistroostig in het rond
en traag beweegt uw moedermond.
Er is nu melk in dozen.
 
De boter wijkt voor margarien.
Gij hangt niet meer in de vitrien.
Men maalt u tot konserven.
 
Gedaan met alle tederheid.
Men melkt met electriciteit.
Uw koedom ligt aan scherven.
 
Daarom zijt gij zo droef van zin
en blinkt er bleke weemoed in
de toendra’s van uw ogen.
 
O kijk, een gouden tranendreef.
Kom, dat ik u mijn zakdoek geef
om ze wat af te drogen.

Jos Ghysen en Louis Verbeeck 1962
Uit: De Muzen hebben hun Ekskuzen