Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Aan

ROSELLE

Oover een stuk meloen

Wat schenkt ghe my dees schelle,
Meloen, en geen meloen, Roselle?
Dit 's Nectar, en Ambroos,
Daauwparlen van Auroraas roos,
Met hoonighgoud gesuikert,
Gesoogen, uit een bloemen ruikert,
Die op Himettus wies,
Van 't bietjen, in het suigen kies.
Dit, kreegh ik 't dikwils t'eeten,
Zou my het sterven doen vergeeten:
Ik wierd een dischgenoot
Van Gooden drank, en Heemelsch brood.
Spaar namaals die geschenken,
Myn halve ziel, of wil gedenken,
Met my vergoodt te zyn.
Want sonder u wensch ik Iupyn,
Noch Oppergod te weesen.
Sie wat ghe hoopen mooght, of vreesen.

Joannes Six van Chandelier.  1620 - 1695
Uit: Poësy van J. Six van Chandelier, Bloemlezing uit zijn dichtwerk
met inleiding en aantekeningen door Dr. G.A. Van Es, Hoogleraar te Groningen
N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle. 1953