Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

 Aan de wijnkruik

Trouwe kruik, gij, als uw meester,
Van de jaargang ‘Manlius’,
’t Zij dat klaags of schalks een geest er
Schuilt in u, ’t zij dol gekus,
Dol gekoos — na vechterij —
Of een slaap van zorgen vrij . . . .

Wat de roeping ooit geweest zij
Van het eêls, dat gij bevat,
Waardig past gij op dit feesttij,
Gij, met uw Massieker nat.
Kom — de plank af: voor Corvijn
Moest het ‘iets belegens’ zijn.

Schoon verzot op disputeren
In Socratisch leergesprek,
Weet hij U niet zuinig te eren —
Cato had diezelfde trek:
Ook diens ‘deghe deeghlijckheit’
Dronk zich zalig op z’n tijd.

Gij maakt stroeve geesten lenig,
Gij ontwringt, met zachte dwang,
’t Hart zijn stilst geheimnis — menig
Wijs-hoofd zwichtte voor die drang:
Scherts en jool bij drinkgelag
Bracht de waarheid aan den dag.

Gij maakt nieuwe hoop weer wakker,
Gij maakt dapper van bedeesd;
Weerkracht schenkt gij aan den stakker:
Dank zij U tart, onbevreesd,
Hij de grim van potentaten,
Zwaardgekletter van soldaten . . .

Bacchus en — wil ’t zijn — de blijde
Ve’nus zullen Uw festijn,
Mét de Gratiën, noô te scheiden,
Vieren doen bij lampen-schijn,
Onverflauwd, tot Phoebus daagt
En ter vlucht de sterren jaagt.


Quintus Horatius Flaccus   (65 voor Chr.  -  8 voor Chr.)
Bron: De oden van Horatius
vert. J. D. Meerwaldt
Uit: Hermeneus 21e jaargang, afl.. 2 — 15 October 1949.