Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Als ic den ouden rijnscen sie

Als ic den ouden rijnscen sie
In minen glase lichten
So comt een soete drift in mi
Om drinken, dromen, dichten.

Mi singen in des glases clanc
Der joget soete stemmen;
Mi dunken opten edelen dranc
Mine dromen als perlen swemmen.

Welop, geselle, den roemer vat!
Ic wildijt vrolike bringen;
Waer heeft dese werelt groteren scat,
Als drinken ende singen?


Willem Zuidema 1858 - 1937
Bron: "Hoog het Glas", bijeengebracht door Gustaaf Van Elring. 1926
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam