Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  

Al te losse Huys-houdingh.

 

Maer wat hoort men dickwils praten

Van der Luyden doen en laten!

Yder koockt op sijn manier

Als hy heeft een pot te vyer.

Rokus houdt wel seve Knechten

Om sijn saken uyt te rechten,

En hy noodigt even graegh

Al de Vrienden alle daegh;

Nimmer soeckt hy veel te weten,

Maer hy lieft het lecker eten:

Marsepeynen, Eyer-vlaen,

Hoenders aen het spit gebraen,

Vet-gemeste Huys-kapoenen

Met een sap van Citeroenen

Voor een vyertjen om-gedraeyt,

En met suycker wel bezaeyt,

Vette Gansen, jonge Duyven,

Hippel-kievits met haer kuyven,

Hane-kammen veelderley

In een soete Meel-pastey,

Of een Snipjen, of een Duycker,

Wel bestrooyt met kruyt en suycker,

Of een Haesjen, of een Knijn,

Of een Biggen van een Swijn,

Of een Vinckjen, of een Mosje,

Of een Baersjen, of een Posje,

Of een Sallem fris geleeft,

Of een Krabben, of een Kreeft,

Of wat Kappers, of Olijven,

Of Ansjovis, of Andijven,

Of noch eenigh groen' Salaet

Die soo versch op Tafel staet,

Oude Bieren, nieuwe Wijnen,

Tonne-Vijgen, blaeuw' Rosijnen,

Confituren voor 'tBanket,

Alles wert hem voor-geset.

Isaac Burchoorn Geboren 1602? Overleden tussen

5 april en 27 juni 1655

Uit: Nieuwe Werelt vol Gecken 

Den Haag, 1641