Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Rondeel op Amandelen.


Met wat Amandelkens moet ick u vereeren.
Tis seker een vrucht lieflijck en soet
Proeftse wel, dat is mijn begheeren,
Met wat Amandelkens moet ick u vereeren,
Al en ist maer kost voor groote Heeren,
Het is dunckt my onsen mont oock goet,
Met wat Amandelkens moet ick u vereeren
Tis seker een vrucht seer lieflijck en zoet.


Jacob Westerbaen (1599-1670)