Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

        De appel

        En Eva speelt met d'appel. Langzaam laat
        Van de ééne hand ze in de andre nederglijden
        De purpren vrucht, die, mild, haar in zal wijden
        In Gods geheim en geven godestaat.

        En Eva streelt, vol droomestil verblijden,
        Met d'appel koel den blos van haar gelaat.
        O roode vrucht te blinkend schoon voor kwaad!
        Verboden vrucht, die zal de Vrouw bevrijden!

        En Eva ruikt in 't vreemde fruit-aroom
        De geur der landen, enkel nog betreden
        In 't nachteblauw mysterie van den droom,
        Van grootscher praal dan 't overlieflijk Eden.

        En Eva rekt de lenige armen loom
        En lust doortrilt de blankheid van haar leden.


        Hélène Swarth (1859-1941)
        uit: Keurbundel (1919)