Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

UIT DE JASONIADE

         (fragment)

         [De Argonauten aan de maaltijd]

         't Was, of de onmetelijke dis
         op 't punt stond van bezwijken
         Door 't wicht van spijzen zonder tal.
         Hier zag je een kalfskop prijken,
         Daar schildpadsoep, snoek, blanc manger,
         ginds ratelslangenpodding,
         Naast varkensstaart op brandewijn.
         In één woord, - geen zó zot ding
         Heeft ooit een kookziek brein bedacht,
         dat hier niet was te vinden :
         Een waar luilekkerland voor hen,
         die goede sier beminden.
         De helden vielen aan op 't maal,
         als hongerige wolven;
         En in hun magen was al ras
         de helft er van bedolven.
         Ook zag men hen die droge waar
         met natte druk bespoelen.
         En wilde je al hun van die zaak
         't verkeerde doen gevoelen, -
         Helaas ! 't waar even goed, alsof
         je een kind stuurde om een boodschap :
         Ze peilden toen het nut nog niet
         van 't Matigheidsgenootschap.   

         Lodewijk Willem van Deventer. 1828-1898
         Uit : De Jasoniade. Een eposje door Wamba.
         Dordrecht, 1855.

         (Gevonden in : G. Komrij : De Nederlandse Poëzie etc.
         Uitg. Bert Bakker. Amsterdam, 1979.)
         Maar niet gevonden door mij, maar door de maker van deze prachtige
         website: http://www.koxkollum.nl/gedichten/gedichten.htm
         over taal en cultuur van het oude Rome en Griekenland. Kijk wel even
         verder rond, potjeslatijn moet U vooral niet missen.