Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Avond-mael

O spijse die ons uyt den hemel is gegeven!
O dranck die eens gesmaeckt den smaeck vermeeren doet!
O spijse die ons tot int ander leven voedt!
O dranck die crachtelijck de doden geeft het leven!

O spijse die ons niet laet aende aerde cleven
Maer proeven dat de Heer is liefelijck en soet!
O milden hemels-dou, veel beter als de vloet
Die wt den harden steen was eenmael opgedreven!

O Manna, af gedaelt van Godes hoge hant!
O soeten druyven-tros wt het beloofde lant
Vervult mijn hert en mont met uwen lof en prijse.

Climt opwaerts, ô mijn siel, dit sichtbare verlaet,
T'is uwen bruydegom die u alleen versaet
Wiens bloet is waerlijck dranck, wiens vleys is waerlijck spijse.

Jacob Revius. 1586-1658
Uit: Sonnetten. tekstverzorging Wim J. Simons
De Beuk. Amsterdam 1960