Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Avondmaal op het land
 
Zij aten 't avondbrood met stille handen
vermoeid van arbeid en het licht der zon,
tot één met sterke stem Gods Woord begon
en allen, als één hand, sloten hun handen.
Zóó was het jaren in het huis gehoord
en het zal nimmer aan zijn glans verminderen
Gods stil vertrouwen groeit in hunne kinderen
elk avondmaal wordt lichter van Zijn Woord.

Zij kenden Gods verborgen, diepe taal:
‘Gij zult met smart uw daaglijksch voedsel eten!’
Maar Christus had het brood met hen gegeten
En nu werd iedre disch Zijn Avondmaal.

Jan David Ietswaart  1910 - 1984
Uit: Opwaartsche wegen. Jaargang 11, 1933-1934