Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De Liedjes van Tamar

Bakliedje

Heer Abram zat zo gastvrij niet
Te Mamré voor zijn tent, trala,
Of 't slag van wat hij bakken liet
Was Sara welbekend, trala;
En lustig, lustig, om en om,
Vloog 't eiwit door de verse blom,
Tralom, trala, tralom, trala,
Tralalla, deri, da!

En bood hij 't spoelend water tot
Herâming na de reis, trala,
Zij dreef door 't geel in d'aarden pot
En melk en tarwe grijs, trala;
Eerst bij 't geklikker en geklop
Ging 't lichten van hun aanschijn op,
Tralom, trala, tralom, trala,
Tralalla, deri, da!

Nog bleef zij, als hij 't vette kalf
Liet slachten tot hun eer, trala
Bij 't mastikmaatje heel en half
En 't botertje in de weer, trala;
Het leek, bij 't knistren van de gloed,
Hun honderdmaal zo gul en goed,
Tralom, trala, tralom, trala,
Tralalla, deri, da!

En letten ze, onder 't loverdak,
Op 't tintlen van zijn woord, trala,
Daarbinnen siste 't zoet gebak,
Daarbinnen, lang bekoord, trala,
Trok hen het kittlen van de geur
Verlangend reeds in de open deur,
Tralom, trala, tralom, trala,
Tralalla, deri, da!

Heer Abram tastte vrolijk toe;
Vrouw Sara, reis na reis, trala,
Belonkte blij en wel te moe
De goedgebruinde spijs, trala;
En met een monklen van de mond
Zond gast na gast de schotel rond,
Tralom, trala, tralom, trala,
Tralalla, deri, da!

Frank Gericke  1887 - 1976
Uit: Verspreide gedichten 1841-1889. Amsterdam 1894
Bron: De Nederlandse poëzie van de negentiende
en twintigste eeuw in 1000 en enige gedichten
samengesteld door Gerrit Komrij
Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam 1996