Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Ballade van de fiets

Zij trokken naar Emmerik aan de Rijn,
twee boeren op hun fiets,
omdat daar zo'n mooie meisjes zijn
en het bier kost bijna niets.

Ze dronken om beurten Dunkel en Hell
en lachten luid en veel.
De meisjes uit Emmerik weten wel
van een dorstige boerenkeel.

Hun laafloze dorst raakte laat geblust,
zij keerden door de nacht,
zij hadden de meisjes weer braaf gekust,
die waren zo hups en zacht.

De nacht was koel als het Duitse bier,
de maan stond blank en groot.
Zij zongen en lachten nog na van plezier,
toen ging één der boeren dood.

Zijn hart bleef staan, maar zijn fiets reed door
en hield den ander bij.
Doodnuchter trapen de benen voort
langs de maanverdronken wei.

Zo fietste hij door nog drie kwartier
tot aan een scherpe bocht.
En was er geen bocht geweest daar of hier,
hij fietste heden nog.

Dat komt van 't Emmerikse bier
zijn wondre levenskracht.
Daarmee gelaafd fietst drie kwartier
een dode door de nacht.

Martin Bruyns  1903 - 1969
Uit: Balladen en refereinen
Samengesteld door C. Buddingh'
Uitgeverij Het Spectrum Utrecht/Antwerpen 1953