Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Ballade van de normale man

Gij zegt dat ik beschonken was
En niet meer overeind kon staan
En dat ik na mijn tiende glas
Onwijze dingen heb gedaan.
Wat, zo ik blafte tot de maan
En vals zong in een vreemde taal,
Dat heb ik altijd zo gedaan.
Ik handelde geheel normaal.

Ik smeerde boter op uw das
En wierp naar u met een banaan,
Ik schonk uw jonge bruid een glas
Half sherry en half levertraan.
Doch waarom zoiets misverstaan?
En, sprak ik ongekuiste taal,
Toen men mij noopte heen te gaan.
Ik handelde geheel normaal.

Want, ben ik eenmaal in mijn sas,
Dan is reserve van de baan,
Dan zing ik dreunend tweede bas
En kraai gelijk een dronken haan.
En zo ik kunstjes heb gedaan
Met een gevulde groentenschaal
En op de tafel ben gaan staan,
Ik handelde geheel normaal.

Prins, waarom zijt gij zo ontdaan
Wanneer ik kattekwaad uithaal?
Gij hebt mij ernstig misverstaan.
Ik handelde geheel normaal.

Daan Zonderland  1909 - 1977
Bron: Redeloze rijmen. Het Spectrum. 1960