Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Wees altijd dronken.  Daar gaat het om: dat is het enige. Om niet de afschuwelijke last
van de Tijd te voelen die je schouders verbrijzelt en je naar de aarde toe drukt, moet je je
onophoudelijk bedrinken.
Maar waar aan? Aan wijn, aan poëzie, of aan deugdzaamheid, dat moet je zelf weten.
Maar bedrink je.
En als je, een enkele keer, op de traptreden van een paleis, op het groene gras van een
greppel, in de sombere eenzaamheid van je kamer, wakker wordt, en de dronkenschap
is al verminderd of verdwenen, vraag dan aan de wind, aan de golf, aan de ster, aan de
vogel, aan de klok, aan alles wat vliedt, aan alles wat zucht, aan alles wat voortrolt,
aan alles wat zingt, aan alles wat spreekt, vraag dan hoe laat het is: en de wind,
de golf, de ster, de vogel, de klok, zullen je antwoorden: 'Het is tijd om je te bedrinken!
Om niet de gemartelde slaven van de Tijd te zijn, bedrink je, bedrink je voortdurend! 
Aan wijn, aan poëzie of aan deugdzaamheid, dat moet je zelf weten.'

Charles Baudelaire: 1821-1867. Dit prozagedicht werd voor het eerst gepubliceerd
in de Figaro van 7 februari 1867.
Deze vertaling is van Jacob Groot uit Het spleen van Parijs. 1980 uitgegeven
door De Bezige Bij.