Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
        HIER IS DE MAN
 

                                          Hier is de man
                                          uit Vlanderlan'
                                     met, om u dienst te doene,
                                               beeksala,
                                     met beeksala, kersoene:
                                't is 't beste groen, gelooft mij, dat,
                                van al dat groene is: koopt mij wat
                                          beeksala, beeksala!

                                          Al volgeplukt,
                                          de mande drukt
                                     mij riemvaste om de leden;
                                               beeksala,
                                     vol beeksala, die, 'k heden
                                gewied hebbe in den waterplasch,
                                aan 't werk wanneer 't nog donker was:
                                          beeksala, beeksala!

                                          Met stok in d'hand,
                                          uit Vlanderland,
                                     zoo kome ik, en de walen,
                                               beeksala,
                                     die beeksala betalen,
                                zij krijgen voor, parli, parla,
                                twee soen, twee bondtjes beeksala,
                                          beeksala, beeksala!

                                          Van mage en bloed
                                          die krank is moet
                                     om, pille en pot gelaten,
                                               beeksala,
                                     om beeksala, zal 't baten:
                                zij drijft al de oude dampen uit,
                                en kocht ge maar nen halven kluit
                                          beeksala, beeksala!

                                          'k Ben uitverkocht,
                                          't is noene errocht,
                                     'k gevoel 't aan mijn geweten:
                                               beeksala,
                                     maar beeksala, om te eten...
                                al met mijn moegekraaiden hals,
                                kardoefels doen meer deugd mij als
                                          beeksala, beeksala!

                                          Dan: op en weg,
                                          Adieu, en 'k zeg:
                                     wel mogen ulieden allen
                                               beeksala,
                                     mijn' beeksala bevallen!
                                Zoo vare ik voort en kom ter week,
                                al roepend door de waalsche streek:
                                     beeksala, beeksala!

Guido Gezelle. 1830-1899
 

Beeksala is waterkers
Kersoene is waterkers
Kardoefel is aardappel