Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  

Bidden voor tafel  

                   Ad cenam vitae aeternae   ( op het avondmaal van het eeuwige leven)

'r Wordt stil. Voor ons op tafel ligt het brood
Vader, door u gegeven,
dat ons vandaag behoedt voor nood en dood,
want gij wilt dat wij leven.

Wij buigen onze hoofden, ogen dicht
en vingers saamgevouwen.
Binnen de schelpen welt en wast een licht,
en als wij verder schouwen,

staat daar een andre tafel, ander brood,
wij zessen zijn gezeten,
er valt geen schaduw meer van nood, van dood,
want gij zijt dien wij eten.


Gerard Wijdeveld   1905 - 1997
Uit: De dichter bidt. Kok Kampen 1961