Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Bierkens Plaats

Het bierken, in de ton geperst,
het levende gerst,
het levende gerst,
het zit er zoo noô bedwongen.
En laat de kraan
maar opengaan:
het komt er al uitgesprongen !
huppelend,
druppelend, . . . .
lustig dan !
'k Zie me zoo geren het bier in de kan !

Het bierken, uit de ton, ontsnapt,
in de kan getapt,
in de kan getapt,
Het krijgt weer al andere luimen.
Ei, heft ze maar hoog,
en giet met een boog,
dat al de glazen schuimen !
Vlokkende,
lokkende, . . . .
lustig dan !
Bier in de glazen, daar droom ik van !

Het bierken, in de glazen daar,
zoo perelklaar,
zoo perelklaar,
het staat er nog droevig te droomen.
Sa, vrolijke maats,
gij kent zijne plaats !
wel moge 't u bestroomen !
Spoelende,
koelende, . . . .
lustig dan !
Best is het bier in den leutigen man !


René de Clercq 1877-1932
Uit: Gedichten
Amsterdam, S.L. van Looy 1907