Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Die blauwe schute - Een nieuw liedeken
Al ben ik van den schamel gezellen
Ei, nochtans zo wil ik vrolijk zijn!
Van tienen van vieren zo wil ik 't stellen (1)
En drinken den hupsen koelen wijn!
Hi, laat ons drinken en klinken
En laat ons maken den dobbelen haan! (2)
Mijn keelken moet wijnken drinken
Al zou mijn voetken bervoets gaan!

Wèl-eten, wèl-drinken, dat doet mij spekken (3)
Verstaget al mijnen zin! (4)
Een potteken drinken, een potken lekken,  (5)
Daar staat mijn leven in!
Hi, laat ons drinken en klinken
En laat ons maken den dobbelen haan!
Mijn keelken moet wijnken drinken
Al zou mijn voetken bervoets gaan!

Met lui-lijk werken en vromelijk broezen (6)
Daar hanget al mijn leven aan!
En wijnken drinken met dobbelen kroezen
Dit doen ik altijd waar ik kan!
Hi, laat ons drinken en klinken
En laat ons maken den dobbelen haan!
Mijn keelken moet wijnken drinken
Al zou mijn voetken bervoets gaan!

Sinte Nooiwerk heb ik verkoren (7)
Tot mijnen alderbesten patroon!
Ik heb hem dapperlijk hulde gezworen,
In leegdom eer ik zijnen persoon!
Hi, laat ons drinken en klinken
En laat ons maken den dobbelen haan!
Mijn keelken moet wijnken drinken
Al zou mijn voetken bervoets gaan!

Sinte Luiaard heb ik omgedragen
En Sinte Nooiwerk heerlijk  gevierd!
Ik heb ze gediend bij nachte bij dagen,
Sinte Rein-uits heeft mij bestierd!
Hi, laat ons drinken en klinken
En laat ons maken den dobbelen haan!
Mijn keelken moet wijnken drinken
Al zou mijn voetken bervoets gaan!

Dus ben ik vast te schepe gezeten
In 't luizig schip van Sinte Rein-uits,
En metter gilde mijn dagen versleten:
Dus geeft mij elken toch wat kruids!
Hi, laat ons drinken en klinken
En laat ons maken den dobbelen haan!
Mijn keelken moet wijnken drinken
Al zou mijn voetken bervoets gaan!

Oorlof Bacchus, prinse geprezen!
Ik vaar te platte borse na mijn hol;
Oorlof lieve Prins te dezen,
Ik drink zo geerne mijn buiksken vol!
Hi, laat ons drinken en klinken
En laat ons maken den dobbelen haan!
Mijn keelken moet wijnken drinken
Al zou mijn voetken bervoets gaan!1. ik wil enkel brassen en slempen
2. wijn drinken uit een "dubbele"kroes, de bloemetjes buiten zetten
3. spekken-dik worden
4. verstaget-dat verstevigt
5. lekken-opeten
6. vromelijk broezen-stevig drinken
7. Sinte Nooiwerk-node,dus liever niet, werken

Dichter onbekend, 16e eeuw
Bron: De Muze viert feest. Feestgedichten bijeengebracht door Gerrit Borgers.  Uitgegeven voor de jeugd van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels ter gelegenheid van de vijf en twintigste boekenweek 1960