Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
Van Broodt

Gy dient voor 't brood ook sorg te dragen!
Niet warm, niet al te out van daagen,
En wel gedeessemt, wel gekneet,
Niet blint, maar hebbende veel oogen:
Die Bakker heeft u niet bedrogen,
Daar gy, voor sulk broot, gelt besteet.
Ook moet het gaar gebakken weesen,
Van pas gesouwten, uitgelesen
Van tarw en rog en 't beste koorn:
Zet aan geen korsten ooit uw tanden,
Of uw gal raakt wel licht aan 't branden;
Een vrucht'bre moeder van de toorn.
                -----

Van mispelen

Begeert gy dat uw blaas gaat open,
En is uw buik te seer aan 't loopen,
Eet mispelen, zoo vint gy baat;
De harde zijn wel goet, maar beter
De weeke mispelen, zo eet'er,
Op dat uw buikloop over gaat.
               -----
Van Spijzen die wel voeden en vetten.

Tarw, en melk; en jonge kaazen,
Ballen van een vette haan,
Spek, en harssens, merg, en glaazen
Vol van zoete Wijn gedaan.
(Die maar smaakelijke spijzen,
En een vars slurp-eytjen heeft,
’t Is van niemant te misprijzen,
Die niet om zijn lijf en geeft.)
Rijpe vijgen ook wel smaken
Met een druifje rijp en zoet.
Dit al voed, en ’t kan vet maken,
Eet maar met een goede moet.
               -----
Van goeden Wijn.

De beste wijn de beste koop is,
Zy baart de beste vochtigheid:
Zoo na de swarte wijn uw loop is,
Uw lichaam raakt vol vadzigheit.
Klaar, ouwt, niet drabbig, rijp van passe,
Gemengt en springend’ op uw hant,
Gedronken niet met heele plassen,
Maar matiglijk is nimmer schand.
                -----
Van al te veel Wijn drinken.

ZO ’t u by ongeval gebeurde,
Dat u het hooft gelijk als scheurde,
En van een nachtdronk dede wee;
En walgt gy dan, weer ingenomen
De zelfde drank, soo kunt gy komen
Op uw gesontheits ouwde reê.
                 -----
Van Pruimen.
 
Verkoelend’, heel gesond, zijn ronde Pruimen,
Zy helpen het gedarmt van vuiligheden ruimen.
 


Steven Blankaart, 1650- 1704
De borgerlyke tafel, om lang gesond sonder ziekten te leven.
Waar in yder spijse in 't besonder gehandelt werd. Mitsgaders een beknopte manier van de spijsen voor te snijden, en een onderrechting der schikkelijke wijsen, die men aan de tafel moet houden.