Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De braamstruiken

Keizerlijke ruigte van de braamstruiken
(vogels hun achterban; stil vuilnis), deur
met doornen gegrendeld, ontoegankelijk!
Eerst na lang peinzen rijpen de bramen.

Wijze braamstruiken, altijd op doorreis
met kostbare gaven, doorn & blauwe vrucht;
bouwmeesters, in weer & wind in de weer
met bogen, romaans koepelend ondergronds.

Staat de muts van de braamstruken scheef,
zij vertikken het vruchtzetten, louter
voor de grap rijpen bramen soms in november,
in nevel en ontij, volstrekt oneetbaar.

Geliefde braamstruiken, ik schrijf jullie
zittend voor een raam in de oktobermaand;
het ga jullie goed, blijf koppig, boog-
schutters in hinderlaag, de grens bestoken!

H.H. ter Balkt.  1938 - 2015
Uit: Groenboek
Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam 1973