Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Braassem

Vrager

Wat zoud gy rymen op een Braassem?

Antwoorder

My dunkt, ik riek zyn bradingwaassem.
Doch zo hy al te heet is, blaas hem.
Maar helpt u doch niet buiten aassem.
Eet dan met boter, ook wel kaas, hem.
Een roemer wyn past, als een' haas, hem.
Dan mag de knecht, gelyk de baas , hem.
Men discht met ingewand en blaas hem.
Wie acht niet voor een lekker aas hem?
Men eete zonder veel geraas hem.
De visscher vischt met haak en maas hem.
Maar dikwyls mist hy ook, eilaas! hem.
Dus vangt men wel in Rhyn en Maas hem.
Maar ook van elders smaakt de Braassem.


Carolus Tuinman 1659 - 1728
Bron: De Nederlandse Poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in
duizend en enige gedichten.Samengesteld door Gerrit Komrij.
Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam 1996