Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Brandewijn met suiker

Gij zijt dan wel geen Londen of Parijs
Provinciaal, pas goed en wel ter sprake,
Ligt gij na tienen al weer onder het laken
Zonder het minste metropools bewijs.

Gij kunt aan Amsterdam noch Wenen raken
Het gouverneurshuis is geen echt paleis,
de Dieze noodt niet tot een Donau-wijs
En uw beelden zijn naar geest - én letter - draken.

Toch zijt gij niet de minste van de steden:
Gelijk uw kathedraal eeuwen omvat,
Maakt gij, voortbouwend op een rijk verleden,
Dat mét de toekomst tot een actief heden;
En deze tijdeloosheid is een reden
Voor een brandewijn met suiker, wijze stad 

Joep Naninck  1914 - 1995
Bron: Geschreven stad Den Bosch –
20 Brabantse dichters over  's-Hertogenbosch - in drie delen
DEEL 1: URBS SUPRA MONTEM POSITA