Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Broccoli


Wat Italie betreft, ik kan u melden

't Heeft een grote naam verworven wijd en zijd
Om zijn kundige strategen en zijn helden
Hierbij doel ik op de Vroeg-Romeinse tijd
Ook in laat're eeuwen gaven Italianen
Bij herhaling blijk van ijver en genie
En zo storten wij aan tafel vreugdetranen
Voor de groente die ze noemen broccoli

Iedere Italiaanse kok, hyper-modern ofwel barok
Zal hem bereiden zonder wrok, broccoli, broccoli, broccoli, brok

He

Ja, de broccoli op Italiaanse borden
Is een loflied op het culinaire vak
Te geraffineerd voor buitenlandse horden
Die zich voeden met hun achterlijke prak
O, u moest eens weten wat die mensen eten
In een toestand van misplaatste euforie
Met het air van gastronomen en estheten
Maar totaal onkundig van de broccoli

Zo was ik eens in Langue d' Oc, en een menu gaf mij een schok
Want men serveerde artisjok, broccoli, broccoli, broccoli, brok

Hier op aarde kennen heden reeds miljoenen
De productie door Itali' opgezet
Snelle auto's, rare meubels, dure schoenen
En toch minstens eens per jaar een kabinet
Wij bespreken sinds onheugelijke tijden
Hun muziek, hun schilderkunst, hun bellettrie
Maar waar wij dit land het meest toch om benijden
Is toch ongetwijfeld wel de broccoli

Ook in het oostelijke blok hoort men gejammer en gemok
Want alles smaakt er naar kapok, broccoli, broccoli, broccoli, brok

En ik zag laatst een oude bok, die werd geslagen met een stok
Typisch, hoe zijn gezicht betrok, broccoli, broccoli, broccoli, brok

Er was een kip in 't kippenhok, en deze riep ineens: "Tok tok"
U kunt wel begrijpen hoe ik schrok, broccoli, broccoli, broccoli, brok

Neem nog een hap en nog een slok, kijk niet zo dikwijls naar de klok
't Leven is vluchtig als een vlok, broccoli, broccoli, broccoli, broccoli
Broccoli, broccoli, broccoli, brok

Drs. P 1919 - 2015