Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Bruiloft in 1940
         
          Bij het huwelijk van Johan Babeliowsky

Wie kan op dezen dag zijn speeltuig laten hangen?
Na de „Parfait Amour” schenk ik thans in uw glas
Een druppel van de druiven die groeien op Parnas,
Waarmede Orpheus zelfs de tijgers heeft bevangen.

Wat men ook geven zou van porseleinen schalen,
Van gouden eetgerei, damast en bombazijn,
Van luchters uit kristal en purperrood gordijn:
't Is alles ijdelheid, en wie zal het betalen?

Maar ik, poète maudit, die van geen zilver weet,
Houd met de weduwe mijn penningske gereed,
Ter eere van het feest tot klinkert omgesmeed.

En Mars? - die wederom Spartaansche soep gebood
En 't hongerende heir aan schrale tafels noodt: -
U snijdt hij met zijn zwaard zes weken wittebrood!

H.L. Prenen  1915 - 1992
Uit: Tafelrede en andere gedichten,
Elsevier, Amsterdam- Brussel 1948