Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Café in Kersttijd

Rood is het licht van rood papier om lampen.
Hulst prijkt op tafels. Langs de wanden groen
van sparretakken. Groc-glazen dampen.
Naast koude borrels een slaatje met citroen.

Vrouwen lachen zacht of luid en mannen praten.
De juffrouw achter de piano speelt
een mop, die jongens fluiten op de straten,
die ieder kent en iedereen verveelt.

Twee mannen in hemdsmouwen gaan biljarten.
De een krijgt van de ander twintig voor.
Vier kaarters kibbelen: één, tierend, vraagt om harten.
De juffrouw speelt daar rustig tussen door.

Ze speelt. 't Is uit. Ze wacht. 't Schiet haar te binnen
dat 't kersttijd is. En zonder zweem van spot
schikt zij zich recht en gaat opnieuw beginnen
en speelt de mensen voor: Ere zij God.

Ere zij God. Is dit een vloek? Het stormt. De wanden
barsten. Wij allen zingen hemel saam tot hel.
Ere zij God. 't Is kersttijd in de kroeg. De wereld in Uw handen,
God, een gekleurde bal in Uw volmaakte spel.

Jan H. de Groot  1901 - 1990
Uit: Kaleidoscopisch Een selectie uit de verzamelde verzen
1920 - 1980
De Beuk/Amsterdam