Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Café in den vergulden narcis

Het staat terzijde in een stille straat,
deftiger dan Montmartre, meer zwaartillend.
Gasten en wijn zijn er vrij delicaat
en 't ruikt er bijna landelijk welwillend -
                                                 dus heel verschillend.

Bloemen - het liefst narcissen of een tak
seringen in een aarden kruik met water,
De sherry is beeldhouwer van zijn vak,
het bier is dichter en schrijft voor theater -
                                                         tenminste later.

En 's avonds laat komt Lili wel eens hier,
een vlinder met wanhopig moederheimwee,
Sluit zij haar paarse ogen op een kier,
dan speelt een god nocturnes op een Steinway -
                                                     voor al dat rijmvee.

Achter de tapkast prakkizeert de waard
als 't ware in zijn Münchener verzonken.
De kellner vraagt zich af, minder bedaard,
of zij expres met haar benen zou pronken -
                                                     maar ze is dronken.

Guillaume van der Graft  1920 - 2010
Uit: Ongerijmde rijmen. Samengesteld door Michel van der Plas
Uitgeverij Het Spectrum n.v. Utrecht/Antwerpen