Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Dancksegginge naden eten

O Herder trou ick wil u loven:
Ghy maeckt dat my ontbreket niet,
Ghy weydt my in u groene hoven
Aen een so coelen watervliet.

Ghy stelt geheel mijn hert gerustet,
Ghy leydt my op den rechten pat,
Ghy doet dat my mijns levens lustet,
Mijn siele maeckt ghij vet en glat.

Wanneer ick inde schaduw' duyster
Der wrede doot alree most gaen
Na uwen stock en staf ick luyster,
Geen angst noch vaer sal my verslaen.

Een rijcke tafel ghy my spreydet
In spijt van mijn vyanden al,
Den balsem ghy my toebereydet
Waer van mijn aenschijn blincken sal.

Ghy schenckt my eenen vollen beker
Van uwen costelijcksten wijn.
U goetheyt maeckt my eeuwich seker
Dat in u huys mijn woonst sal zijn.Jacobus Revius  1586 - 1658
Uit: Geestelijke Poëzie
Uitgave van "De Waelburgh" Blaricum 1926