Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Dank, voor een gerookten salm, aan Pieter Loones

Cyter, klink uw snaarengalm,
Op de wys van Terpsichoore,                             muze van dans en vrolijkheid
Lieffelyk, in Loones oore,
Dankbaar, voor een lekkren Salm.
Hy heeft my een Salm geschonken,
Wel deurrookt, in Moskous schouw,
Opgehangen, aan een touw,
In den rook van eike vonken.
Langer dan 's Parysers el,                                  extra lange ellemaat, nl.120 cm
Dikker, vetter, en veel breeder,
Dan een speksy, mals en teeder,
Rood, als kraal, als goud van vel.
Dat de salmenryke Wyssel,
Op haar salmen, stof, en blaas,
Deese wint het ook van Maas,
Rhyn, en Weeser, Merwe, en Yssel.
Laat Jarmuiden vry haar sprot,
En haar lekkre bokkingh spaaren,
Omgevoert, voor vastenwaaren,
In zoo meenigh koopmans vlot.
'k Week licht, in 't Karthuiserklooster,
At men daagliks, by latuuw,
Zoo een mootjen gaar, of ruuw,
Of met mostert van de rooster.
O! hoe smaakt, hier op, een dronk,
Van Bredaas, of Mechels brouwten?
Beeter dan, op braade bouten,
Teugen van een Deelestronk.
Zoo te drinken, zoo te smullen,
Dat heet eerst te bruiloft gaan:
Barmen, Lysters, en Albaan                                 barmen-barbelen  albaan-goede wijnsoort
Smaaken zoo niet, aan Lukullen.                          Lukullen-fijnproevers
O! hoe lukkigh is die vloot,
Die uw salmen oovervoerde,
Waar de Londenaar op loerde,
Hier gekoomen uit den nood?
Had uw ryke fluit gebleeven,
't Had een groot verlies geweest:
Voor u, Loones, allermeest,
Ghy had my geen salm gegeeven.
Nu heeft my dees lekkerny
Heusch verbonden, aan uw gunste,
Heb daar voor des rymers kunste,
Bastaard van de poësy.
Minnaar van het rymend galmen,
Lees myn rym, met zulk vermaak,
Als my geeft de lekkre smaak,
Van uw onverdiende salmen.
 
Joannes Six van Chandelier.  1620 - 1695
Uit: Zelfbeeld in gedichten. Riet Schenkeveld-van der Dussen en
Willemien B. de Vries.
Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam 2007