Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

D a n,  l a n g za m e r h a n d  d r o n k e n  w o r d e n d
van pop, powezie en pils
staat hij uit zijn stoel op

zijn tikmasjine duvelt op
de grond;
hij weet de rand van de taal bereikt

voorzichtig naar een oude
boekenkast schuifelend
(soms wordt hij eeuwen stof)
negeert hij het dode grijze oog

bij een aantal tijdschriften en bundels
blijft hij staan en probeert zijn leven
in gestrekte sentimeters te schatten
het loont nauwelijks de moeite.

Hans van de Waarsenburg  1943 - 2015
Uit: eenenzestig-negenenzestig powezie. Antwerpen 1972
Bron: De Nederlandse Poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten.
Samengesteld door Gerrit Komrij. Bert Bakker 1996 Amsterdam