Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
De aardappel

Wanneer wij over de aardappel willen praten, en dat wil ik
hier, komen wij voor vreemde dingen te staan, waarvan het
eerste de angstwekkende duisternis is waarin zij groeien.
   Ik herinner mij dat wanneer het tijd om te rooien was, na-
dat ik zwijgzaam als een dier van de ene aardappelplant naar
de ander was gekropen, ik 's nachts in mijn slaap de eindeloze
combinaties zag waarin de aardappels - rode en witte - door
mij aan het daglicht waren gebracht. Nu ik echter probeer dit
opnieuw te beleven, blijkt mijn voorstellingsvermogen niet
in staat uit die zo talrijke mogelijkheden één bepaalde keus te
doen en zie ik, hoeveel planten ik ook uit de grond trek, niets
dan de wat grijze kleur en de structuur van aarde.
   Het aan de oppervlakte komen van de aardappel blijkt dus
zo'n grote verwarring te stichten bij de toeschouwer dat hij
het zich later niet meer voor kan stellen, laat staan erover
praten.
   Zelf beschikt de aardappel over een eigenschap om ons te-
gen te houden te kijken hoe het toegaat tijdens zijn groei,
want aan het daglicht blootgesteld verliest hij voor ons zijn
aantrekkelijkheid, verliest zijn smaak en wordt groen.
   Wanneer wij dus over de aardappel willen praten zullen
wij ons tevreden moeten stellen met de fase van zijn levens-
wandel waarin hij zich via de groothandel en de groenteboer
beweegt naar ons. En dit zullen wij vlug moeten doen want
voor wij het weten staan wij opnieuw voor het duister.
   Ditmaal het gapende duister van onze mond.


Gerrit Bakker  1939-2011
Uit: Ommekeer. Em. Querido's Uitgeverij b.v. Boekvink serie.
De Boekvink was één van de langst lopende boekenreeksen in Nederland. Een veelgebruikte ondertitel was 'Literatuur in miniatuur'.
Amsterdam 1975