Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De Dokter en de Drinker

Eens had mij mijn dokter geboden:
Laat na het gebruik van den wijn,
Van witten zowel als van rooden,
't Zal anders uw ondergang zijn.

Ik moest het hem plechtig beloven,
En 'k hield mij veel jaren kordaat;
Maar eindlijk kwam Adam weêr boven,
En 'k dronk weêr mijn vorigen maat

Hoe heerlijk bekwam mij het eten,
Wat sliep ik 's nachts lekker en goed
En iedereen mag het wel weten,
Ik voelde weer kracht in mijn bloed!

Dood, hoor eens, men wou mij vertellen,
Dat 't drinken mij doodlijk zou zijn,
Kunt gij het niet buiten mij stellen,
Hier zit ik en drink weder wijn.

P.H.J. Visser
Uit: Luimige gedichten.
Leiden.Noothoven van Goor 1870