Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De Haven

Wij zijn in een kroeg aan de haven geweest;
we dronken er "Rhum van den Heilgen Geest",

De vliegenserre jeukte van verf,
de zon hing over de Rijksscheepwerf,

Toen keek de kroegbaas. O, zijn baard
was ernstig en zijn neus hing zwaar;
rood van jenevermeien en een hoog verdriet.

De rhum was bruin.
Hij schonk schuin over het glas:
alsof hij de borst van West-Indië was.

Hij had de oude kinderkop van Jules Verne.
"Nu ben je in Afrika", zei hij.
Zijn dochter speelde boven "In die Ferne".

Hij huilde zout. Ik dronk het glas,
en keek op zijn baard hoe laat het was.

Toen sliep hij, als Strogoff, met open mond.
Ik dwaalde nog laat de haven rond.


Albert Kuyle  1904 - 1958
Bron: De dorstige dichter, omvattende een bescheiden verzameling
gedichten en liederen uit nabij en ver verleden, handelende over
den drank en zijn schenkplaats, over den dorstige en over de dorst
vergaard door Han G. Hoekstra.
Uitgeverij Bigot & Van Rossum N.V. Amsterdam 1939