Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  


Den dronk berooft verstant en zinnen

Den dronk berooft verstant en zinnen
maakt cuysheyt tot een geyle brandt
en doet heel onbehoorlijk minnen
en gansch vergeten, schaede en schandt
beweeght tot hoererij
becoort tot dieverij
berockent moorderij
en alle schelmerij

Anoniem. Lied uit 1642