Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De onterfden

Gij vrienden, broeders, lotgenoten
hier mede aangezeten aan dezen dis,
heft hoog de bokaal gevuld tot aan de rand
met het edel, sprankelend, parelend nat
uit schone druif geperst en vertreden,
gegist in duistere nacht.
Plengt den verborgen, den verheven Goden!
Nu ledigt den beker tot op den grond
gij allen! wijdend dezen dronk
aan de ongeschreide tranen
de gestrande verwachtingen
de geremde hoge vluchten
aan alle weerstrevende krachten.
Dan, dit breekbaar schoon iriserend omhulsel,
werpt het te pletter
tegen stuggen wand, of naar omlaag
tegen den harden onverbiddelijken bodem.


Lucie Broedelet  1876 - 1969
Uit: Geheime gedichten, die niemand kent maar die toch gezien mogen worden.
Gekozen door Wim Zaal.
Amsterdam, De Arbeiderspers  1974