Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De peer

O peer, o gulden flessche
Vol sap, versneeuwde gloed,
Doorhonigd moes van bessen,
Schuim van jong druivenbloed,
O koelgestelde spijze!

Hoe noem ik wat ik proef,
Uw smaak, uw geur? en wijze
Nog nagenietend prijze?
Eenzaam geluk, dat lijze
zwaar wordt en droef!

Willem de Mérode. Kaleidoscoop. Bosch & Keuning. Baarn