Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De weerd

's Middags, voor z'n herberg, stond de
weerd te zweeten, slekkevet,
en hij had 'n kroes met bier in,
bij hem, op 'n stoel gezet.

Langs z'n dikke kropperskele,
stak de wollen voering uit
van z'n open wambuis, lijk 'n
schaakberd, wit en zwart geruit.

Met z'n korte vingers, greep hij
de oore van z'n kroes en stoop, 1)
dat het mierlend 2) bier gedurig,
op z'n leedren muilen droop.

Smekkend dronk hij. Rond z'n neuze,
purper lijk 'n rijpe pruim
en gezwollen, bleef 'n natte
witte ring van plakkend schuim.

Zuchtend liet hij dan z'n lichaam
nerezakken op den stoel,
en hij wuifde met z'n mutse
langs z'n leutig Bacchussmoel. 3)

1) stoop-maat van 4 pinten, hier: pot. 2) mierlen-sprankelen
3) Bacchus-god van den wijn. Leutig Bacchussmoel-vrolijk dronkemansgezicht.

Omer K. de Laey. 1876 - 1909
Uit: Het werk van Omer K. de Laey. Keurboekerij Leuven 1911
Bron: Om voor te dragen. Zutphen W.J. Thieme & Cie