Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  
De wijnpers

De wijnpers van  Gods grimmigheid
zal witte en purpren druiven parsen,
en met een rooden dauw vervarschen
dit veld, dat om vervarsching schreit.

't is de wijnmaand, 't is de rechte tijd,
laat dien wijngaardenier betijen,
die maat kan stellen ieders lijen;
Hij zet den merkpaal van den strijd,
Hij geeft bij beurte zon en regen,
Dan zonneschijn, dan regenvlaag;
De zonne schijnt niet alle daag
noch juist wanneer 't ons valt gelegen.

Het water leidt niet eeuwig vlak,
het onweer weet zijn tijd en stonden.
't Staat al aan tijd en maat gebonden,
wat voorvalt onder 't hemelsch dak.
Gods roeden, die het lichaam plagen
zijn bezems om de ziel te vagen.


Joost van den Vondel 1587 - 1679