Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De dichter aan zijne vrienden


                Wen ik sterve, lieve vrienden,
                Siert mijn graf dan met geen steen,
        Laat een' groten, vrugtbren wijngaard,
                Mij ter eer- en graszuil zijn!
        Drinkt, zoo vaak de lieve Lente,
                Langs de ruime velden, danst,
        Drinkt dan mij, uw' vriend, ter eere,
                Driewerf uwen beker uit!
        Brengt dan de allerschoonste meisjes,
                Bij mijn stil en eenzaam graf!
        Laat die lieve, schoone meisjes,
                Zingen op mijn eenzaam graf!
        Laat haar zingen: ‘Vrugtbre wijnstok!
                Schiet uw dartle ranken uit!
        Hij, dien uwe wortels dekken,
                Was een vriend der zoete min!
        Ook uw vrugten, edle wijngaard!
                Hebben vaak zijn ziel verheugt!
        Speelgenootjes! laat ons zingen!
                Hier rust onzer aller vriend!
        Jacobus Bellamy (1757-1786)
        uit: Proeven voor het verstand, den smaak en het hart (1790)